Co czwarty uczeń oblał maturę

W skali kraju tegoroczną maturę zdało 74,5% maturzystów, a 17,7% oblało jeden egzamin i ma prawo do powtórki w sierpniu. To wyniki bardzo zbliżone do tych sprzed roku, kiedy ostatnie tygodnie nauki z powodu pandemii też odbywały się zdalnie i uczniowie byli zwolnieni z egzaminów ustnych. W poprzednich latach, kiedy nauka odbywała się normalnie, poziom zdawalności był o kilka procent wyższy.


Wstępne wyniki tegorocznych matur Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała w poniedziałek, 5 lipca. W województwie lubelskim były one nieco gorsze od ogólnopolskich. Egzamin zdało 73,1% uczniów, 17,2% ma szansę poprawić się w sierpniu, a 9,7% nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu i ponownie podejść do matury może dopiero za rok. Każdy maturzysta niezadowolony ze swojego wyniku może również wystąpić do OKE o wgląd do pracy i ponowne jej sprawdzenie, licząc, że przyniesie ono wynik lepszy niż poprzednio.

Łuków lepszy niż Lublin!

Jak zwykle ma maturze lepiej poszło licealistom (maturę zdało 81,7%, a 12,7% ma prawo do poprawki) niż uczniom techników (zdało 59,2%, a do poprawki może podejść 24,5%). Niewątpliwie niespodzianką w skali naszego województwa jest, że po raz pierwszy od lat, to nie uczniowie z Lublina, ale powiatu łukowskiego poradzili sobie najlepiej. W Lublinie egzamin zdało 80% uczniów, a w pow. łukowskim – 82%! Lubelscy uczniowie tradycyjnie byli za to najlepsi jeśli chodzi o średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym (polski napisali na 59%, angielski na 80%, matematykę na 61%). Wśród lubelskich szkół stuprocentową zdawalnością może pochwalić się II LO im. Jana Zamoyskiego, IX LO im. Mikołaja Kopernika, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego. Zazwyczaj „stuprocentowe” III LO im. Unii Lubelskiej tym razem zanotowało 99% zdawalność, a I LO im. Staszica, V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie i jak zwykle najlepsze wśród techników – Zespół Szkół Energetycznych – o punkt procentowy mniejszą. Na kolejnych miejscach, pod względem zdawalności planują się: IV LO im. Stefanii Sempołowskie i LO im. Kazimierza Wielkiego (po 97%), Prywatne LO im. Mieszka I i PLO im. Królowej Jadwigi (po 95%), XV LO w ramach Zespołu Szkół nr 1 oraz XXX LO im. Ks. Jana Twardowskiego (po 93% i XXIX LO im. Hieronima Dekutowskiego „Zapory (90%). Najgorzej matura poszła w Technikum Budowlanym w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego, gdzie co najmniej jeden egzamin oblało 79% zdających oraz w VII LO im. Marii Konopnickiej i w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, gdzie pozytywnym wynikiem może pochwalić się tylko 22% uczniów.

Egzamin na szczeblu podstawowym z języka polskiego najlepiej wypadł w LO im. Jana III Sobieskiego oraz II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego (po 74%) oraz IX LO im. Mikołaja Kopernika i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (po 71%). Na matematyce najlepiej spisali się uczniowie I LO im. – na 90%, II LO – na 89% i III LO – na 88% Język angielski doskonale wypadł w LO im. Jana III Sobieskiego oraz III LO (po 98%) oraz w „Staszicu”, „Zamoyu” i Prywatnym LO im. Królowej Jadwigi (po 97%).

W Świdniku „Baczyński” lepszy od „Bronka”

W powiecie świdnickim maturę zdało 69% uczniów, to o 2% mniej niż przed rokiem i aż o 1 % mniej niż dwa lata temu, choć i tak wciąż dużo lepiej niż w najsłabszych powiatach: lubelski (48% zdawalności), opolski (55%), chełmski (57%). Średnią obniżyli uczniowie techników, z których pozytywny wynik uzyskał co trzeci, bo absolwenci dwóch świdnickich liceów jak zwykle stanęli na wysokości zadania.

W II LO im. K. K. Baczyńskiego maturę zdało 98% absolwentów, a w I LO im. Władysława Broniewskiego 95%. W Technikum w Piaskach takim wynikiem mogło pochwalić się tylko 29% zdających, w Technikum nr 2 w ZS nr 1 C. K Norwida – 27%, a w Technikum nr 1 w PCEZ – 52%.

Z egzaminem z języka polskiego też najlepiej poradzili sobie maturzyści z „Baczyńskiego” – napisali go na 63%, w I LO na 58%, w Technikum nr 1 na 47%, Technikum nr 2 na 43%, Technikum w Piaskach na 35%. Z matematyki też najlepsi byli uczniowie II LO – 75%, I LO – 72%, Technikum nr 1 – 44%, Technikum nr 2 – 31%, a Technikum w Piaskach – 69%. Angielski też najlepiej poszedł w drugim ogólniaku – 89%, w I LO – 87 %, Technikum nr 1 – 76%, Technikum w Piaskach – 57%, a Technikum nr 2 – 50 %.  ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here