Co dalej z budynkiem po odzieżówce?

Budynek przy Spokojne 10 został wzniesiony w latach 1928-1931 z przeznaczeniem na szkołę zawodową żeńską wg projektu lubelskiego architekta Ignacego Kędzierskiego

Radny Piotr Gawryszczak (PiS) pyta o budynek po Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, który został sprzedany dwa lata temu za 15,6 mln zł.


„Obecny właściciel budynku dopuścił się dwukrotnego spowodowania pożaru” – przypomina radny Piotr Gawryszczak w swojej interpelacji. – „Zwracam się do Pana Prezydenta z apelem, aby Miejski Konserwator Zabytków zwrócił uwagę na niewłaściwe postępowanie z zabytkiem przez obecnego właściciela” – dodaje. Pyta również o przyczynę poprzednich pożarów mających miejsce przy Spokojnej 10.

Budynek dawnej żeńskiej szkoły zawodowej położony przy ul. Spokojnej 10 chroni wpis do rejestru zabytków obszaru, na którym się znajduje: zespołu urbanistycznego Starego Miasta i śródmieścia Lublina. Ochronie podlegają jego zewnętrzne i bryła, która nie może zostać zmieniona. Samo wnętrze budynku nie podlega ochronie konserwatorskiej. Jego obecny nabywca, spółka Boro, planuje urządzić w nim mieszkania. Na parterze budynku miałyby znaleźć się lokale usługowe. – W kolejnych decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy, wydawanych przez Prezydenta Miasta Lublin w latach 2017-2019, uzgadnianych przez MKZ, ustalono w treści decyzji bezwzględny zakaz rozbiórki budynku dawnej szkoły oraz zakaz zmiany jego parametrów zewnętrznych – bryła budynku szkoły wraz z detalem architektonicznym jego elewacji ma pozostać zachowana – odpowiada na interpelacje radnego Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublin. .

Inaczej ma się sprawa z terenem boisk i dawną halą gimnastyczną, które nie podlegają konserwatorskiej ochronie. Nowy właściciel chce zbudować tam blok z ponad stu mieszkaniami. Właśnie rozpoczął rozbiórkę sali gimnastycznej. – Jak wynika z deklaracji przedstawicieli właściciela, planuje on, zgodnie z treścią decyzji o ustaleniu warunków zabudowy adaptację budynku szkoły na funkcje mieszkalne z usługami na parterze bez zmian jego bryły. Jak dotąd nie wpłynął do MKZ projekt budowlany dotyczący tych prac – dodaje Andrzej Wojewódzki.

Tajemnicze pożary a śledztwo umorzone

Na poddaszu budynku 5 maja 2019 roku w godzinach rannych miał miejsce pożar, ugaszony przez Państwową Straż Pożarną. Spaleniu uległa część więźby dachowej a zniszczeniu – część pokrycia dachowego. Sama struktura budynku – murowanego z cegły – nie uległa uszkodzeniu. Po pożarze (ze wstępnych ustaleń strażaków wynikało, że było to podpalenie) prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. 26 czerwca 2019 roku śledztwo zostało jednak umorzone w związku z niewykryciem sprawców. – Bezpośrednio po pożarze właściciel został zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia spalonego dachu budynku w celu przeciwdziałania dalszym jego uszkodzeniom – wyjaśnia sekretarz Miasta Lublin. Miejski Konserwator Zabytków regularnie monitoruje stan obiektu.

Emilia Kalwińska