Co ma władza?

W naszym cyklu „Co ma władza?” prezentujemy kolejne oświadczenia majątkowe lubelskich samorządowców za 2016 rok. Dziś szefowie spółek komunalnych i miejskich jednostek.

Spółki komunalne

Sławomir Matyjaszczyk, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Zaoszczędził ponad 41 tys. zł. Z tytułu pracy w minionym roku osiągnął dochód ponad 263 tys. zł. Ma 3 samochody, m. in. Hondę z 2012 roku i Fiata 500 z 2014 roku. Do spłaty kredytu samochodowego zostało ponad 5,7 tys. zł.

Marek Jerzy Spuz vel Szpos, wiceprezes zarządu MPWiK (od marca 2016 r.), członek zarządu (do stycznia 2016 r.) i rady nadzorczej Krajowej Spółce Cukrowej w Toruniu (do marca 2016 r.). Ma 165 tys. zł, dom o wartości 465 tys. zł, garaż za 28 tys. zł. Łączne dochody z zasiadania we władzach spółek w 2016 roku wyniosły ponad 399,5 tys. zł. Samochód – Subaru z 2015 r.

Tomasz Fulara, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Ma odłożone 226 tys. zł, dom warty 250 tys. zł, działkę siedliskową za 50 tys. zł (połowa majątku), inne działki warte 87 tys. zł. Jako prezes spółki komunikacyjnej zarobił ponad 260 tys. zł, jako członek Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie – 22 tys. zł, z wykładów na Politechnice Lubelskiej uzyskał 480 zł. Na kredyt ponad 60,5 tys. zł, możliwość debetowa (niewykorzystana) – 15 tys. zł.

Bogdan Kołciuk – wiceprezes zarządu MPK. Posiada 145 tys. zł oszczędności. Jako członek zarządu zarobił ponad 246 tys. zł. Jeździ Toyotą z 2004 roku. Bez zobowiązań finansowych.

Zbigniew Targoński – wiceprezes zarządu w MPK, zaoszczędził 8 tys. zł. Ma dom warty 200 tys. zł, dwa mieszkania spółdzielcze wycenione na 350 tys. zł, działki budowlano-rekreacyjną i rekreacyjną warte 42 tys. zł. Jako członek zarządu (od października 2016 r.) uzyskał ponad 61 tys. zł, z zatrudnienia w urzędzie miasta – ponad 61 tys. zł, i z LPEC – 513 zł. Samochody – Audi z 2002 i Honda z 2005 r. Spłaca kredyt na cele konsumpcyjne (ponad 10 tys. zł).

Dariusz Kocuń – prezes TBS „Nowy Dom”, ma blisko 380 tys. zł oszczędności, papiery wartościowe wycenione na ponad 28 tys. zł, do tego dom warty 600 tys. zł i mieszkanie za ok. 185 tys. zł (współwłasność z żoną), dwa lokale mieszkalne warte 330 tys. zł (jeden odrębny, drugi współwłasność z żoną) i udział w nieruchomości o wart. 150 tys. zł. Z rynku akcji uzyskał 1629 zł dochodu, jako członek rady nadzorczej spółki Gaz System – ponad 29,5 tys. zł, jako prezes TBS – blisko 217 tys. zł. Przychody z najmu opodatkowane ryczałtem – 22,3 tys. zł.

Krzysztof Siczek, zastępca prezesa TBS „Nowy Dom”, odłożył 11 tys. zł i 250 funtów. Jest właścicielem domu wartego 750 tys. zł, współwłaścicielem mieszkania wycenionego na 513 tys. zł i działki rolno-budowlanej za 230 tys. zł. Dochody z pracy w spółce (od lipca 2016 r.) wyniosły ponad 99 tys. zł. Inne wynagrodzenia: z umowy o pracę w PLL ok. 73 tys. zł, z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponad 17 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny i trzy kredyty na cele konsumpcyjne – łączne zobowiązania to ponad 779 tys. zł.
Grzegorz Siemiński – prezes zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ma 10,5 tys. zł, 125 USD, 110 euro. Jest współwłaścicielem spółdzielczego mieszkania wartego 380 tys. zł i zabudowanej działki letniskowej wartej ok. 90 tys. zł. Otrzymał wynagrodzenie w kwocie ponad 234 tys. zł. Spłaca kredyt gotówkowy – pozostało ponad 76 tys. zł.

Jolanta Jańczak, prezes zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ma ok. 100 tys. zł oszczędności, papiery wartościowe na kwotę ok. 205 tys. zł, dom warty 700 tys. zł, grunty rolne warte ok. 150 tys. zł (współwłasność małżeńska) i inne grunty rolne wycenione na 60 tys. zł (współwłasność z mężem i dziećmi). Ponadto domek letniskowy warty 80 tys. zł (połowa własności) i boks garażowy (współwłasność małżeńska) wyceniony na 18 tys. zł. Jako prezes spółki (od października) osiągnęła 42, 5 tys. zł dochodu, z tytułu pracy w PGE Obrót ponad 463 tys. zł, z przyznanej emerytury 27,6 tys. zł. Samochody to Renault Talisman z 2016 r. i Nissan Note z 2008 roku. Zobowiązania finansowe, na zakup działki rolnej i samochodu – ponad 78 tys. zł.

Lech Kliza – wiceprezes zarządu LPEC. Ma odłożone ok. 215 tys. zł, 900 euro, 5,5 tys. USD. Jest współwłaściciele (1/6) mieszkania wartego 135 tys. zł. Za pracę w LPEC uzyskał w minionym roku ponad 311 tys. zł. Jeździ Renault z 2009 roku i Oplem z 2005. Spłaca jeden kredyt, zobowiązanie na koniec roku wyniosło ok. 93 tys. zł.

Jacek Czarecki – prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”. Ma na koncie ponad 94 tys. zł, akcje oraz obligacje wycenione na koniec 2016 r łącznie ok. 600 tys. zł. Jest właścicielem domu wartego 560 tys. zł, mieszkania o wartości 167,5 tys. zł i miejsca garażowego (25 tys. zł). W 2016 roku jako prezes MOSiR zarobił ponad 212 tys. zł, a ponad 24,6 tys. zł jako członek rady nadzorczej MPK. Inne dochody: ponad 126 tys. zł za pracę w MPWiK (gdzie do lutego 2016 był wiceprezesem) oraz z tytułu umów o dzieło i zleceń: 12 tys. zł na UMCS, 7,7 tys. zł w Sądzie Okręgowym, 2031 zł w spółce Targi Lublin), 7,5 tys. zł w MOSiR, 960 zł na WSEI. Do tego 12 tys. zł przychodu przyniósł mu najem. Spłaca kredyt na budowę domu, pozostało ponad 43 tys. euro.

Jednostki organizacyjne miasta:

Małgorzata Domagała, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ma dom z działką warty 700 tys. zł (małżeńska współwłasność) i mieszkanie wycenione na 244 tys. zł (odrębna własność). Za pracę w MOPR uzyskała 136 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – zostało 76 tys. zł.

Barbara Drozdek, dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka. Ma dom wyceniony na 237 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za pracę w RDD wyniósł blisko 69,5 tys. zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy, gotówkowy i na zakup towarów, łączne zobowiązania to ponad 169 tys. zł.

Paweł Fijałkowski, dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ. Ma na koncie 53 tys. zł i 100 USD, mieszkanie spółdzielcze za 150 tys. zł, udział w działce i budynku mieszkalnym (wartość 150 tys. zł). Z umowy o pracę w Ośrodku uzyskał 123,5 tys. zł dochodu, z pracy w Centrum Interwencji Kryzysowej – 4,5 tys. zł, z innych źródeł – 448 zł. Spłaca kredyt gotówkowy – zostało 21, 9 tys. zł.
Paweł Frączek, dyrektor Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”. Ma ponad 100 tys. zł oszczędności, dom wyceniony na 600 tys. zł, dwie działki z udziałem w drodze warte 159 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska) i odrębną działkę wycenioną na 80 tys. zł. Za pracę w CA „Pogodny Dom” uzyskał ponad 100 tys. zł, z WSEI – 300 zł, z Sądu Rejonowego 48 zł. Samochody to Ford Mondeo z 2008 roku i Toyota Yaris z 2009.

Jacek Jabłczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie. Zaoszczędził 2 tys. zł. Ma udział w domu z działką o łącznej wartości 300 tys. zł, nabył od gminy budynek przy byłej szkole w Strzyżewicach. Z tytułu zatrudnienia w DPS uzyskał ponad 96 tys. zł, w Centrum Kształcenia „Menta” – ponad 4,5 tys. zł. Zobowiązania na cele konsumpcyjne – ponad 10 tys. zł.

Katarzyna Kępa – dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy, ma 10 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 350 tys. zł i działkę wycenioną na 45 tys. zł. Za pracę w MUP pobrała ponad 161 tys. zł, w Wyższej Szkole Nauk Społecznych – 4,4 tys. zł. Ma citroena z 2014 roku wartego ok. 49 tys. zł. Spłaca kredyty na zakup samochodu (40 tys. zł), mieszkania (ponad 50 tys. CHF) i na zakup działki (115 tys. zł).

Jacek Kucharczyk, komendant Straży Miejskiej. Jego majątek to 105,7 tys. zł, mieszkanie z garażem, komórką i udziałem w części nieruchomości wspólnej – 380 tys. zł (wspólność małżeńska), do tego działka rekreacyjna z domkiem letniskowym – ok. 200 tys. zł. Jako komendant SM w 2016 roku zarobił ponad 104,5 tys. zł., jako policyjny emeryt otrzymał 106 tys. zł.

Andrzej Łaba, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”. Na koncie ma ok. 9 tys. zł. Jako dyrektor otrzymał ponad 102 tys. zł wynagrodzenia, jako kierownik – ponad 24,5 tys. zł.

Henryk Łacek, dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Zaoszczędził 31 tys. zł i 140 USD. Ma dom z działką warte ok. 450 tys. zł (współwłasność małżeńska), dzierżawi działkę z domkiem letniskowym (ok. 20 tys. zł). Za pracę w ZNK uzyskał ponad 139,5 tys. zł. Samochód – Honda z 2008 roku. Spłaca trzy kredyty, dwa na kwotę ok. 180 tys. zł i jeden we frankach – zostało do spłaty 43,3 tys. CHF.

Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, na koncie odłożył ponad 16,5 tys. zł, wkład w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej to ponad 8 tys. zł. Jest właścicielem domu wartego 400 tys. zł (wspólność małżeńska) z działką (70 tys. zł), ma współudział w drodze dojazdowej do działki (ok. 10 tys. zł). Za pracę w ZTM pobrał 132 tys. zł wynagrodzenia, z praw autorskich ponad 2,2 tys. zł. Spłaca kredyt na zakup działki – zostało ponad 124 tys. zł i pożyczkę w PKZP – 7,6 tys. zł.

Michał Misztal, dyrektor Pogotowia Opiekuńczego, ma ok. 40 tys. zł, mieszkanie spółdzielcze warte 240 tys. zł, garaż wyceniony na 22 tys. zł. Jako szef Pogotowia Opiekuńczego uzyskał ponad 94,5 tys. zł dochodu. Ma roczną Skodę Fabię i dwuletniego Nissana Micrę (współwłasność małżeńska).

Maria Pawela, dyrektor Zespołu Ośrodka Wsparcia, ma odłożone ok. 90 tys. zł, dwa mieszkania warte ok. 500 tys. zł (jedno własne, 1/3 własności drugiego). Za pracę w Ośrodku otrzymała ponad 110 tys. zł, z ZUS – 60 tys. zł. Ma dwuletni samochód Kia. Bez zobowiązań finansowych.

Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów, ma zaoszczędzone ponad 140 tys. zł. Dysponuje mieszkaniem o wartości 150 tys. zł i dwoma garażami wycenionymi na 30 tys. zł. Za pracę w ZDiM otrzymał ponad 137,5 tys. zł. Jeździ Toyotą Avensis z 2005 roku wycenianą na 15 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Bez zobowiązań finansowych.

Sławomir Piotrowski, dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz placówek wychowawczych – Domów Rodzinnych nr 1-4, ma mieszkanie wyceniane na 230 tys. zł. Z tytułu pracy w CA osiągnął dochód w kwocie ponad 95,5 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (zostało ponad 37,5 tys. CHF) i gotówkowy – zostało blisko 40 tys. zł.

Barbara Puszka, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków. Nie posiada oszczędności, za to dom wart 380 tys. zł, grunty rolne (6 ha), oszacowane na 100 tys. zł. Na umowie o pracę w MZŻ zarobiła ponad 107 tys. zł. Spłaca kredyt wzięty na remont domu – ponad 145 tys. zł.

Antoni Rudnik, dyrektor DPS im. Jana Pawła II, odłożył 10 tys. zł (na ROR), 10,7 tys. zł (na lokacie) i 17,5 tys. zł (Pioneer Gotówkowy). Ma mieszkanie o wartości 150 tys. zł, ogólno-towarowe gosp. rolne z budynkami gospodarczym i drewnianym warte ok. 100 tys. zł i inną działkę wycenioną na 4 tys. zł. W ramach umowy o pracę w DPS uzyskał dochód w kwocie 104 tys. zł. Bez zobowiązań finansowych.

Jolanta Ślązak-Chabros, dyrektor DPS im. W. Michelisowej, ma zaoszczędzone 50 tys. zł, mieszkanie wyceniane na 350 tys. zł (własność osobista), gospodarstwo rolne bez zabudowy warte ok. 22 tys. (4/6 udziałów, własność osobista). Z zatrudnienia w DPS uzyskała w minionym roku ponad 98,5 tys. zł, ze świadczeń ZUS – ponad 56,5 tys. zł, z umowy o dzieło (referat) – 800 zł.

Bez zobowiązań finansowych.

Grażyna Zabielska, dyrektor DPS Betania, ma zaoszczędzone 15 tys. zł, dom na własność warty ok. 700 tys. zł, jest współwłaścicielką (1/3) gospodarstwa rolno-przemysłowego z domem wolno stojącym (wartość dóbr to ok. 100 tys. zł). Ze współużytkowania wieczystego działek ma nieruchomości warte 3,2 tys. zł. Jako dyrektor DPS „Betania” osiągnęła ponad 100,5 tys. zł dochodu, z umowy zlecenie na UMCS, 1,88 tys. zł. Nie ma zobowiązań finansowych.

Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej, nie posiada oszczędności, ale jest właścicielką domu o wartości 250 tys. zł i mieszkania wycenionego na 240 tys. zł (majątek odrębny). Ponadto ma działkę z budynkiem gospodarczym o wartości 10 tys. zł. Dochód z pracy w CIK wyniósł blisko 74,5 tys. zł. Spłaca dwa kredyty hipoteczne, w łącznej wysokości 46,5 tys. CHF i 186,5 tys. zł.

Jarosław Zyśk, dyrektor DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, ma odłożone 96 tys. zł. Dorobił się domu z działką wycenionego z ok. 600 tys. zł i mieszkania na 190 tys. zł (współwłasność z małżonką). Posiada działkę rolną wartą ok. 3 tys. zł (własność odrębna). Z tytuły pracy w DPS uzyskał ponad 100,5 tys. zł, z najmu – 10,5 tys. zł. Jeździ Oplem Vectrą z 2008 roku. Zobowiązania wspólne to ok. 25 tys. zł na cele remontowo-budowlane.
Not. CH