Co mają powiatowi dyrektorzy

Dyrektorzy włodawskich powiatowych jednostek mają się całkiem dobrze, choć ich majątek jest zróżnicowany – są tacy, którzy nie mają niemal nic, ale są i tacy z wielomilionowym majątkiem. Warte porównań są wzrastające zarobki. Podajemy kwoty na dzień 31.12.2022 r.

Andrzej Wróbel, dyrektor Dziennego Domu Opieki Senior+, odłożył 7,5 tys. zł. Nie posiada żadnej nieruchomości. W ub.r. w MOPS w Chełmie zarobił 46 tys. zł plus 17 tys. zł z umów-zleceń. Jeździ ciągnikiem Ursus C-360 z 1988 r. (20 tys. zł). Do spłaty ma prawie 44 tys. zł kredytu konsolidacyjnego.

Marcin Łopacki, dyrektor ZDP we Włodawie, zaoszczędził 20 tys. zł (rok wcześniej tyle samo). Na współwłasność ma dom o pow. 122 mkw. wyceniony na 750 tys. zł oraz działkę zabudowaną domem o pow. 0,17 ha wartą 100 tys. zł oraz budynek gosp. o pow. 61 mkw (100 tys. zł). W ub.r. zarobił 99 tys. zł (rok wcześniej 90 tys. zł), jeździ Citroenem C5 z 2011 r. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny – do spłaty 103 tys. zł (151 tys. zł w 2021 r.) .

Arlena Krawczuk, dyrektor I LO we Włodawie, ma na własność mieszkanie o pow. 64 mkw. warte 224 tys. zł. Bez oszczędności. Do tego na współwłasność lokal o pow. 34 mkw. wyceniony na 20 tys. zł. W LO zarobiła 94,3 tys. zł (przed rokiem 89,5 tys. zł) plus 4,8 tys. zł (rok wcześniej 4 tys. zł) z umowy-zlecenia ze starostwa. Ma zaciągnięte dwa kredyty – do spłaty zostało 25,5 tys. zł.

Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, odłożyła 4 tys. zł (przed rokiem 29 tys. zł). Ma dwa mieszkania – jedno na współwłasność (58 mkw., 160 tys. zł) i drugie na własność (48 mkw., 110 tys. zł) plus działkę o pow. 538 mkw. zabudowaną altaną o wartości 164 tys. zł i działkę budowlaną o pow. 21 a wycenioną na 75 tys. zł. Zarobiła 95,6 tys. zł (w 2021 – 86 tys. zł) plus ponad 12 tys. zł z 500+ i 300+. Zaciągnęła półmilionowy kredyt, stan zadłużenia 500 tys. zł (przed rokiem stan zadłużenia 270 tys. zł).

Andrzej Lis, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Różance, zaoszczędził 65.5 tys. zł plus 20 tys. euro i 20 tys. dolarów (rok wcześniej 182 tys. zł plus 1500 euro). Na współwłasność ma dom o pow. 140 mkw. warty 300 tys. zł i mieszkanie o pow. 32 mkw. wycenione na 210 tys. zł. Jest właścicielem działki niezabudowanej o pow. ok. 1300 mkw. za 25 tys. zł oraz rolnej 0,2 ha (5 tys. zł) Jako dyrektor DPS zarobił 168 tys. zł (w 2021 – 148 tys. zł), z najmu 3,6 tys. zł (7,1 tys. zł przed rokiem). Pobrał dietę radnego 12,5 tys. zł. Pojazdy: Kia Niro z 2021 r., Suzuki Grand Vitara z 2004 r. i ciągnikiem Kubota B1600 z 1989 r. Bez zobowiązań.

Dorota Ostrowska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, odłożyła 16 tys. (tyle co rok wcześniej). Na współwłasność małżeńską ma dom o pow. 220 mkw. wyceniony na 470 tys. zł plus działkę o pow. 720 mkw. wartą 75 tys. zł. W „Przystani” zarobiła 112 tys. zł (109 tys. zł w r. 2021) plus 4,4 tys. zł z najmu. Jeździ Volvo V40 z 2013 r.

Eugeniusz Omelczuk, dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, odłożył w sumie ponad 175 tys. zł (w polskiej walucie, euro i papierach wartościowych; rok wcześniej ponad 100 tys. zł). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 110 mkw. wyceniony na 280 tys. plus gospodarstwo o pow. 5 ha (dochód z niego 300 zł) z domem drewn. i murowaną oborą o wartości 90 tys. zł oraz działkę o pow. 550 mkw. wartą 30 tys. zł. Zarobił w szkole 128 tys. zł (rok wcześniej 99 tys. zł) plus 350 zł z umowy-zlecenia z kuratorium. Jeździ Skodą Octavią z 2019 r. i Dacią Dusterem z 2012 r.

Irena Dejer, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, zaoszczędziła 55 tys. zł (bez zmian). Ma dom o pow. 19 mkw. warty 20 tys. zł i mieszkanie o pow. 35 mkw. warte 80 tys. zł. Do tego dwie działki o łącznej pow. 100 mkw. warte 12,5 tys. zł, dwa grunty rolne (0,30 ha – 8,5 tys. zł). Jako dyrektor zarobiła 109 tys. zł (przed rokiem 96 tys. zł) plus z umów 1,2 tys. zł. Jeździ Oplem Merivą z 2015 r. Ma zobowiązania – do spłaty 31 tys. zł.

Joanna Litwiniuk-Kupisz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, we Włodawie odłożyła 29 tys. zł plus 2 tys. euro (w 2021 r. – 29 tys. zł). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 300 tys. zł plus gospodarstwo rolne o łącznej pow. 87 ha warte 850 tys. zł. Do tego kilka działek budowlanych i leśnych o łącznej wartości 140 tys. zł. W poradni zarobiła 84,5 89 tys. zł (89 tys. zł w 2021 r.), 33,5 tys. zł w SOSW i umowa-zlecenie – 6,5 tys. zł plus z ZUS-u – 1,4 tys. zł. Bez auta i kredytów.

Jarosław Pogonowski, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, bez oszczędności (rok wcześniej uzbierał 124 tys. zł). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 67 mkw. wyceniony na 250 tys. zł plus mieszkanie o pow. 47 mkw. za 89 tys. zł. Do tego działka pod domem warta 80 tys. zł. Z tytułu zatrudnienie otrzymał 99 tys. zł (89 tys. zł), jeździ Kia Niro z 2018 r. Ma kredyt hipoteczny w wys. 348 tys. zł.

Marek Wójciga, dyrektor MDK we Włodawie, zaoszczędził 31 tys. zł (rok wcześniej 19 tys. zł). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 196 mkw. wyceniony na 250 tys. zł plus gosp. rolne o pow. 1,4 ha warte 14 tys. zł i dwie działki o łącznej pow. 1 ha warte w sumie 50 tys. zł. W MDK zarobił 82 tys. zł (81 tys. zł) plus 4,3 tys. zł w ZSCKR w Korolówce-Osadzie. Jeździ Peugeotem Partnerem 1,6 z 2009 r. Bez kredytów (rok wcześniej miał do spłaty 11 tys. zł kredytu hipotecznego).

Teresa Szpilewicz, dyrektor SPZOZ we Włodawie, zaoszczędziła 3 tys. zł (3,5 tys. zł rok wcześniej). Ma na współwłasność dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 890 tys. zł. Do tego gospodarstwo rolne – 8,32 ha (wycenione na 200 tys. zł, bez dochodu) i inną nieruchomość zabudowaną 1,71 ha (3,5 mln zł). W szpitalu zarobiła 190 tys. zł (137 tys. zł), do tego 28 tys. zł straty z wynajmu lokalu. Otrzymała emeryturę w wysokości 67 tys. zł (63 tys. zł). Ma osiem samochodów (m.in. mercedes E22 z 2013 r., Toyota Auris z 2016 r., Volvo FH 520 z 2007 r.), inne sprzęty i maszyny rolnicze na działalność indywidualną męża. Ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny – do spłaty zostało 335 tys. zł (640 tys. zł rok wcześniej).

Urszula Rudko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, odłożyła 20 tys. zł (przed rokiem 164 tys. zł). Ma na współwłasność dom o pow. 77 mkw. wyceniony na 250 tys. zł oraz do kwietnia ub.r. mieszkanie o pow. 35 mkw. (320 tys. zł) – przekazane synowi. Do tego gospodarstwo rolne – 2,26 ha (61 tys. zł, dochód – 5,2 tys. zł) i ponad 7 ha lasów wartych 38 tys. zł. W PCPR zarobiła 98 tys. zł (89 tys. zł) oraz 22 tys. zł nagrody jub. plus 3,1 tys. zł świadczeń wychowawczych. Jeździ Hyundai Elantra z 2019 r. oraz Renault Clio z 2008 r. Dwa kredyty 182 tys. zł (rok wcześniej bez kredytu).

Ewa Osowiec, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, odłożyła 45 tys. zł plus 40 tys. zł w papierach wartościowych (rok wcześniej tylko gotówka – 25 tys. zł). Posiada na współwłasność małż. dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 600 tys. zł. Do tego dwa mieszkania: 66 mkw. (350 tys. zł) i 55 mkw. (275 tys. zł) oraz dwie działki – jedna z pow. 0,16 ha z domem mieszkalnym (150 tys. zł), druga o pow. 0,05 ha z domkiem letniskowym (wycena 550 tys. zł). Z tytułu zatrudnienia uzyskała 140 tys. zł, w tym nagroda jub. 25 tys. zł (w 2021 r. – 106 tys. zł) plus 20 tys. zł z najmu. Jeździ Toyotą Corollą z 2018 r. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny – do spłaty 30 tys. zł (50 tys. zł rok wcześniej).

Piotr Huczuk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, zaoszczędził 9 tys. zł. Posiada na współwłasność małż. dom o pow. 185 mkw. (800 tys. zł) oraz lokal usług. o pow. 36 mkw. (200 tys. zł) plus garaż (12 mkw. – 30 tys. zł). Z tytułu pracy uzyskał dochód w wys. 104 tys. zł plus z ZFŚS – 860 zł. Do spłaty pozostało mu 71 tys. zł kredytu hipotecznego. (pk)