Co z koncertami u Świętej Kingi?

Koncerty w kościele pw. Św. Kingi cieszą się wielką frekwencją i doskonałymi opiniami, ale część świdniczan zwraca uwagę, że odbywają się w świątyni, która jeszcze jest w budowie

Działające przy parafii pw. Świętej Kingi w Świdniku stowarzyszenie w ubiegłym roku zgłosiło do Budżetu Obywatelskiego trzy projekty. Wszystkie dotyczyły organizacji bezpłatnych koncertów dla mieszkańców i zakwalifikowały się do realizacji. Tymczasem na opublikowanej właśnie na miejskim BIP-ie liście podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację m.in. wybranych projektów BO brakuje Stowarzyszenia Świętej Kingi nie ma. Mieszkańcy zaczęli snuć przypuszczenia, że miasto wycofało się z finasowania tych wydarzeń…

„Muzyczne wieczory u Świętej Kingi” to cykl darmowych koncertów, odbywających się w najmłodszej ze świdnickich parafii. Są organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego od kilku lat i niezmiennie przyciągają dużą liczbę słuchaczy. W ramach ostatniej edycji BO Stowarzyszenie Świętej Kingi – pomysłodawca i organizator koncertów – zgłosiło aż trzy projekty: kolejną edycję „Muzycznych Wieczorów”, „Zacznij od Bacha, czyli klasycznie u świętej Kingi” oraz kolędowe ostatki. Budżet każdego z koncertów zaplanowano na 70 tys. zł, a dzięki głosom mieszkańców wszystkie zakwalifikowały się do realizacji.

Jednak ostatnio w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Świdnik pojawiła się informacja o dotacjach przyznanych podmiotom mającym realizować zadania pożytku publicznego, w tym także wybrane w ramach BO. Znalazły się tu np. organizacja Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Ligi Orlikowej, czy festyn parafialny „Świdnik uwielbia”, który przygotuje parafia pw. NMP Matki Kościoła.

Jak zwracają uwagę nasi Czytelnicy na liście brakuje Stowarzyszenia Świętej Kingi.

– Może urzędnicy doszli jednak do wniosku, że takie wydarzenia nie powinny być organizowane w kościele, który formalnie wciąż jest terenem budowy i zasugerowali zmianę lokalizacji, uzależniając od niej dofinansowanie – przypuszcza jeden z naszych Czytelników i dodaje, że brak koncertów byłby dużą stratą, ale w tej sytuacji organizatorzy powinni pomyśleć nad inną lokalizacją. – Jeśli miasto rzeczywiście ma uwagi co do miejsca, koncerty mogłyby się odbyć w Miejskim Ośrodku Kultury, który ma odpowiednią salę, wyposażenie i ludzi, którzy pomogliby „spiąć” to organizacyjnie – mówi świdniczanin.

O zastrzeżeniach części świdniczan co do organizowania koncertów w świątyni, która formalnie wciąż jest w budowie pisaliśmy przed kilkoma tygodniami.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Świętej Kingi tłumaczyli wówczas, że budynek kościoła, którego użyczają od parafii, co prawda formalnie nie został jeszcze oddany do użytku, ale wszystkie prace, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w kościele zostały zakończone, a pozostała jedynie kwestia jego wykończenia. Zapewniano również, że budynek świątyni nie ma barier architektonicznych, jest dostępny dla każdego, także dla osób niepełnosprawnych, ma świetną akustykę, a w razie jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia – choć póki co nigdy do niego nie doszło – jest ubezpieczony. Problemu w organizowaniu koncertów w niewykończonej świątyni nie dostrzegały także władze miasta, tłumacząc, że to sprawa parafii i stowarzyszenia.

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta, z czego w takim razie wynika brak dotacji dla Stowarzyszenia Świętej Kingi. Urzędnicy nie potwierdzają, że chodzi o zastrzeżenia dotyczące będącego w budowie kościoła. Wyjaśniają, że zgłoszenie przez Stowarzyszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego nie jest równoznaczne z tym, że to waśnie ono będzie je realizować. Zgodnie z przepisami, miasto jest zobowiązane ogłosić na zadania konkurs ofert, a Stowarzyszenie, podobnie jak inne podmioty, może w nim wystartować. I wystartowało, ale jego oferta została złożona po terminie i bez wszystkich wymaganych dokumentów.

– Wkrótce zaplanowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 roku. W konkursie tym zostaną ponownie ujęte w zadania publiczne wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego, a to oznacza, że Stowarzyszenie wciąż ma szanse ubiegać się o środki – informuje Urząd Miasta Świdnik. (w)