Co z rytmiką?

Gdy myślimy o rytmice w przedszkolach, mamy przed oczyma panią przygrywającą na pianinie i pląsające do tej muzyki maluchy. Nasza Czytelniczka zastanawia się, dlaczego takich zajęć nie ma już w chełmskich przedszkolach.

W liście do redakcji chełmianka pisze, że od września br. nie są już prowadzone zajęcia rytmiki w przedszkolu, do którego uczęszcza jej dziecko (nie podaje, o którą placówkę chodzi). Nasza Czytelniczka zwraca uwagę, że takie zajęcia figurują przecież w podstawie programowej. Pisze też, że w placówce nie udzielają wyjaśnień w tej sprawie, dlatego prosi o to za pośrednictwem naszego tygodnika.

W chełmskim ratuszu zadaliśmy pytania o to, czy w przedszkolach, których organem prowadzącym jest miasto, odbywa się rytmika i na jakich zasadach. Taka jest odpowiedź, którą otrzymaliśmy: „Zajęcia rytmiczne są przewidziane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Co istotne, nie wymaga to udziału osób spoza danej placówki. Zajęcia z rytmiki może prowadzić każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego, ponieważ w podstawie programowej nie wyodrębniono ich jako zajęć prowadzonych przez nauczyciela z innymi kwalifikacjami.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 z późn. zm.).

Zajęcia te są prowadzone są w każdej grupie wiekowej. Podstawa programowa nie określa ściśle przebiegu zajęć z rytmiki ani czasu ich trwania, co oznacza, że sposób realizacji zajęć określa dopuszczony przez dyrektora do użytku program wychowania przedszkolnego, a czas trwania zajęć – rozkład dnia lub tygodnia zgodnie ze statutem danego przedszkola”.

W rozmowach z niektórymi dyrektorami chełmskich przedszkoli potwierdziliśmy, że zajęcia z rytmiki odbywają się (prowadzą je nauczycielki w przedszkolach), ale bez tzw. akompaniamentu, który prowadziły do niedawna osoby z zewnątrz, z kwalifikacjami muzycznymi.

– Zanim wybuchła epidemia, przychodziła pani, która grała na pianinie, ale obecnie już nie – mówi Alina Ceglarska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie. – Rytmika jest prowadzona przez nauczycielki wychowania przedszkolnego. Jest teraz wiele przydatnych narzędzi, urozmaicających te zajęcia – różne nagrania, płyty, wykorzystywane przez nauczycielki. Gdy sytuacja epidemiczna wróci do normy, zapewne znowu będziemy korzystać z usług osób z zewnątrz. Na razie jednak pozostaniemy przy takim rozwiązaniu ze względów bezpieczeństwa, a także ze względu na niższą frekwencję w placówce.

Podobnie jest m.in. w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Chełmie.

– Zajęcia umuzykalniające leżą w gestii nauczycieli wychowania przedszkolnego i jako część podstawy programowej są one przez nich realizowane – mówi Danuta Zagórska, dyrektor PM nr 13 w Chełmie. – Wcześniej te zajęcia prowadzono także przy akompaniamencie. Obecnie jednak już nie, bo staramy się ograniczyć do minimum wizyty osób z zewnątrz. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here