Czas modlitwy za rodziny

Kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny na lubelskich Czubach

29 grudnia Kościół obchodzi uroczystość ku czci Świętej Rodziny: Jezus, Maryja i Józef stanowią wzór życia rodzinnego i motywują do modlitwy w intencji naszych rodzin.


Święto na stałe do liturgii zostało wprowadzone za pontyfikatu Leona XIII, który szerzył kult Najświętszej Rodziny w swoich pismach. W wielu krajach i diecezjach obchodzono je już od XVIII w, a w ogóle po raz pierwszy ustanowił je w Kanadzie 4 listopada 1684 roku, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na cały kościół rozszerzył je papież Benedykt XV.

Lubelski kościół pw. Świętej Rodziny przy ul. Jana Pawła II 11 jest jednym z bardziej znanych w archidiecezji ze względu na mszę św. celebrowaną na terenie parafii 9 czerwca 1987 roku przez św. Jana Pawła II. Była ona połączona z udzieleniem święceń kapłańskich.

Samodzielny ośrodek duszpasterski powstał na lubelskich Czubach wiosną 1982 roku. Wtedy biskup Bolesław Pylak zlecił ks. Ryszardowi Jurakowi prowadzenie prac budowlanych i organizowanie ośrodka duszpasterskiego. Do pomocy został skierowany ks. Leszek Kuna. Murowana kaplica w centrum, liczącej wówczas ok. 6 tys. wiernych, dzielnicy Czuby została poświęcona przez bpa Zygmunta Kamińskiego 12 grudnia 1982 roku, zaś 22 listopada 1984 roku została tu, na mocy dekretu bpa Bolesława Pylaka, erygowana parafia. W następnych latach stała się jednostką macierzystą dla parafii pw. MB Różańcowej (1993 r.) i pw. św. Wojciecha (1996 r.). Budynek plebanii został wzniesiony w latach 1985-1986. W latach 1986-1990 został wybudowany nowoczesny kościół według projektu zespołu architektów: Zbigniewa Szeligi, Jacka Bieńkowskiego i Bożeny Szeligi. Realizatorem budowy był ks. Ryszard Jurak.

Od kwietnia 1984 roku zakrystią, gospodarstwem domowym i katechizacją dzieci zajęły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Kościół wyposażony jest w wysokiej klasy 48-głosowe organy, które stanowią dar jednej z monachijskich parafii i organy 12-głosowe w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół słynie z festiwalu organowego, którego organizatorem i dyrektorem jest Robert Grudzień.

W parafii liczącej obecnie 16 915 wiernych działa wiele grup apostolskich i modlitewnych, między innymi koła różańcowe, Rycerstwo Niepokalanej, Pomocnicy Matki Kościoła, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, rada duszpasterska, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Rodzina Miłosierdzia Bożego, Akcja Katolicka, Chór Familia, Duchowa Adopcja, Legion Maryi, neokatechumenat, Vox Beata, Duszpasterstwo Harcerzy, KSM, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ruch Młodych, Ruch Światło–Życie, Młodzież pracująca, schola „RAD”, Wspólnota AA, Teatr, Rodziny Nazaretańskie, Odnowa w Duchu Świętych, Grupa Emmanuel, Duszpasterstwo Nauczycieli, Szkoła Modlitwy, Grupa Dobrego Pasterza i Grupa Misyjna.

Elżbieta Kasprzycka