Czas przeszkodził w przebudowie oświetlenia

Remont ul. Lwowskiej w Chełmie zakładał wymianę nawierzchni, krawężników i naprawę chodników a terminy na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania nie pozwalały na przygotowanie szerszego zakresu przebudowy tj. wymiany linii energetycznej – tak miasto odpowiada na uwagi dotyczące opisywanych przez nas przed tygodniem słupów w chodniku.


Remont ulicy Lwowskiej, od składu budowlanego w stronę Pokrówki, ma się już ku końcowi. Prace przebiegają szybko i kierowcy chwalą poprawienie asfaltu w tym ruchliwym miejscu. Ale jednocześnie zwrócili uwagę, że nie pomyślano o przesunięciu słupów energetycznych na skraj chodnika, bliżej ogrodzeń.

Część z nich stoi – jak należy – przy ogrodzeniach, ale część niemal na krawędzi jezdni a inne w środku chodnika. Teraz obudowywane będą nową kostką a piesi będą sobie slalomem między nimi chodzić. Chociaż jeśli ktoś będzie chciał przejść z wózkiem dziecięcym, to może mieć problem – zauważyli. Pytali czy – planując remont drogi – nie można było uzgodnić przebudowy linii energetycznej z zakładem energetycznym.

Okazuje się, że nie było na to czasu. Miasto starało się o dofinansowanie na remont i musiało złożyć wniosek w określonym terminie. – Najlepszym rozwiązaniem byłaby kompleksowa przebudowa linii napowietrznej na kablową, a nie przeniesienie sieci energetycznej poza chodnik. Jednak oba te rozwiązania wiążą się z kompleksową przebudową tej linii, co nie było możliwe przy okazji bieżącego remontu – informuje Dominik Gil z Urzędu Miasta Chełm.

– Plan remontu tego odcinka ul. Lwowskiej powstał w tym roku w odpowiedzi na możliwość uzyskania dofinansowania. W opracowaniu dokumentacji projektowej skupiono się na najistotniejszych kwestiach, czyli wymianie nawierzchni jezdni, krawężników i naprawie chodnika, ponieważ określony termin wyznaczony na złożenie aplikacji nie pozwalał na przygotowanie szerszego zakresu przebudowy.

Poza tym linia napowietrzna jest własnością PGE Dystrybucja i nie kolidowała bezpośrednio z zakresem robót, a zarządca drogi jest zobligowany do usunięcia kolizji, nie może zaś wprowadzać ulepszeń na infrastrukturze gestora. Warto dodać, że Miasto Chełm ma opracowaną dokumentację projektową na nowe oświetlenie uliczne, które zastąpi istniejące zlokalizowane na linii napowietrznej, ale nie samą linię, która zasila okoliczne posesje. (bf)