Czechów czeka na plan

Na najbliższej sesji rady miasta, 7 września, radni mają uchwalać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 30 hektarów na Czechowie.


Ten ważny dokument był już trzy razy wykładany do publicznego wglądu. Urzędnicy organizowali konsultacje społeczne i zbierali wnioski i uwagi. Wspomniany fragment planu zagospodarowania przestrzennego Lublina obejmuje obszar Czechowa, łączący się z północną granicą dzielnicy Śródmieście (wyznaczają go ulice: Szeligowskiego, Jaczewskiego, Prusa, Północna oraz al. Kompozytorów Polskich).
Dla tego terenu obowiązuje wiele planistycznych obostrzeń, m. in. Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego Daleką Ekspozycją Zewnętrzną czy Strefa Ochrony Bliskiego Tła Panoramy Śródmieścia. Przekładając urzędniczy język na potoczny, chodzi o nie zasłanianie panoramy Starego Miasta i centrum Lublina. Strefa zabudowy ma „rosnąć” stopniowo, im dalej od centrum..
–„Ze względu na ukształtowanie terenu oraz sąsiedztwo historycznej zabudowy analizowany obszar posiada wyjątkowe walory architektoniczno-krajobrazowe” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego chroni dany teren przed szybką zabudową jedynie na podstawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Prawo na to zezwala – wówczas urząd miasta ma bardzo ograniczone możliwości w ingerowanie np. w plany deweloperów. BCH