Czego boją się na Łęgach?

Wkrótce ruszy kolejna, ostatnia już edycja „Ankiety bezpieczeństwa”. Tym razem na pytania odpowiedzą mieszkańcy osiedla Łęgi.


Arkadiusz Szczepański to emerytowany policjant, radny dzielnicy Czuby Południowe. Jesienią bez powodzenia kandydował do rady miasta z list komitetu Krzysztofa Żuka, a od niedawna zasiada w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Został wyróżniony w konkursie „Lubelski Lider Bezpieczeństwa” w kategorii „osobowość roku 2017”.

„Ankieta bezpieczeństwa” to akcja, którą Arkadiusz Szczepański prowadzi od kilku lat na Czubach. Pyta w niej mieszkańców np. o to, czy poznają swojego dzielnicowego i jakie zagrożenia widzą w najbliższym otoczeniu. W ankiecie uwzięło udział łącznie ponad 20 tysięcy mieszkańców sześciu osiedli: Poręba, Widok, Górki, Skarpa, Ruta i Błonie.

W ubiegłym roku A. Szczepański przepytał ponad 3 tysiące osób zamieszkujących osiedle Błonie. Na pytanie „jak ocenia Pan/i poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania” 6 procent ankietowanych odpowiedziało „bardzo dobrze”, 38 procent – „dobrze”, 44 procent – „średnio”, 7 procent – „źle”, 1 procent – „bardzo źle”, a 4 procent nie miało zdania w tej sprawie.

– Można zatem powiedzieć, że tylko 44 procent mieszkańców osiedla czuje się na nim bezpiecznie. Do tej grupy zaliczam wyłącznie te osoby, które swoje poczucie bezpieczeństwa oceniły bardzo wysoko i wysoko. Jeśli ktoś ocenił je przeciętnie, nie można powiedzieć, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy – tłumaczył jesienią, podsumowując wyniki.

Wkrótce rozpocznie się ostatnia edycja „Ankiety bezpieczeństwa”. Do przepytania zostali już tylko mieszkańcy osiedla Łęgi, na które Szczepański wyruszy wraz z początkiem marca. Odwiedzi 32 bloki, w których zlokalizowano 1755 mieszkań. Ankiety będą przeprowadzane w dni powszednie między godziną 17.30 a 20.30 po wcześniejszym zamieszczeniu informacji na klatkach schodowych.

Grzegorz Rekiel

Harmonogram:

4 – 28 marca: wszystkie bloki przy
ul. Tymiankowej (8) i ul. Bocianiej(4),
1 – 30 kwietnia: wszystkie bloki przy
ul. Tatarakowej(7) i ul. Wiklinowej(2),
6 – 30 maja: wszystkie bloki przy
ul. Biedronki (6) oraz ul. Kaczeńcowej (7).