Nie czekaj na etat – załóż firmę

Stereotypowe podejście do rynku pracy to schemat: szkoła – nauka – studia-praca na etacie. Coraz częściej jednak młodzi ludzie rezygnują z pracy dla kogoś i biorą los w swoje ręce, decydując się na otwarcie własnej firmy. Zainteresowanie taką alternatywą jest duże, o czym świadczy frekwencja na zorganizowanym w miniony wtorek StartUp Mixerze. Organizatorem wydarzenia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Lublinie.
Przypomnijmy, że pod nazwą StartUp Mixer kryje się cykl spotkań, mających na celu kojarzenie biznesu. Spotkania odbywają się w Inkubatorach AIP, zlokalizowanych przy największych uczelniach na terenie całego kraju, stąd obecność i wystąpienie Łukasza Siemieniuka – Partnera Zarządzającego AIP Regionem Lublin – Ełk – Białystok. Celem organizacji StartUp Mixer’ów jest budowanie społeczności startup’ów oraz integrowanie środowiska zdolnych polskich przedsiębiorców. – Obecność ponad 100 młodych osób w auli potwierdza zarówno potrzebę organizowania takich spotkań, jak i rosnące zainteresowanie aktywnością biznesową wśród ludzi młodych – mówił Paweł Potakowski, jeden z ekspertów, absolwent programu TOP 500 Innovators, Prezes Spółki KUL CREATIVE.
Są możliwości i pieniądze do wzięcia. Kto ma mniej niż 35 lat i głowę pełną pomysłów ma szansę na rozwinięcie skrzydeł i zrobienie biznesu na własnej pasji. Decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działający w naszym mieście Lubelski Park Naukowo-Technologiczny został jednym z trzech animatorów platform startowych. – W marcu ruszyła rekrutacja innowacyjnych pomysłów do platformy CONNECT. Dzięki procesowi inkubacji, warsztatom i doradztwie mentorów młodzi ludzie mają szansę na założenie i rozwinięcie własnej firmy oraz pozyskania 800 tys. zł dotacji – zachęcał Tomasz Małecki, prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Platformy startowe dla nowych pomysłów to jeden z flagowych programów koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest stworzenie w całym makroregionie Polski Wschodniej warunków sprzyjających rozwojowi środowiska startupowego i kształtowaniu ich globalnego potencjału.ROR