Czekając na przyjście Pana

W niedzielę, 29 listopada, rozpoczął się Adwent – okres oczekiwania chrześcijan na przyjście Chrystusa. Z tej okazji we wszystkich kościołach archidiecezji lubelskiej odczytany został list pasterski metropolity lubelskiego, ks. abp. Stanisława Budzika. Zapadła również decyzja w sprawie najbliższej kolędy.


– Ewangelia pierwszej niedzieli Adwentu przypomina nam, że jesteśmy sługami, czekającymi na przyjście Pana, który rozliczy nas z wykorzystania darów i talentów, jakie nam powierzył. Słowo Chrystusa jest wezwaniem do nieustannej czujności, która powinna charakteryzować wiernego sługę, rzetelnego pracownika i dobrego chrześcijanina.

Nikt z nas nie zna godziny, w której Bóg wezwie go do siebie, aby zdać sprawę z naszych czynów, dobrych i złych. Starajmy się żyć uczciwie, dobrze wykorzystywać bezcenny dar czasu, aby w każdej chwili być gotowymi na spotkanie z Panem. „On też będzie umacniał was do końca – zapewnia święty Paweł – abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa” – czytamy we wstępie listu, w którym abp. Stanisław Budzik przypomina m.in. o otwarciu we wrześniu br. III Synodu Archidiecezji Lubelskiej i zainaugurowaniu 10 października przez papieża Franciszka 16.

Zwyczajnego Synodu Biskupów, w założeniach których wierni świeccy nie mają być jedynie widzami, jak w teatrze, ale prawdziwymi uczestnikami. – Synod powinien – zgodnie z zamysłem Papieża Franciszka – stworzyć między ludźmi wspólnotę, która uczy się słuchania i rozumienia siebie nawzajem, po to, aby słuchać wspólnie głosu Ducha Świętego i razem podążać drogą, którą On wskazuje dziś Kościołowi. Synod ma być szkołą dojrzałego dialogu, w którym pierwszeństwo ma słuchanie przed mówieniem, zrozumienie przed ocenianiem, dzielenie się przed dyskutowaniem, który zakłada stałą gotowość do pojednania – podkreślił w liście lubelski duszpasterz.

Metropolita przypomina w nim również o roli niedzieli i potrzebie świętowanie Dnia Pańskiego. – W rozpoczynającym się dzisiaj roku duszpasterskim, pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”, chcemy na nowo odczytać wartość i znaczenie niedzielnego świętowania, którego szczytem jest świadome, czynne i owocne uczestnictwo we Mszy Świętej – wskazuje arcybiskup, przywołując list Jana Pawła II, w którym Ojciec Święty przypominał, że niedziela jest przede wszystkim Dniem Pańskim, świętowaniem dzieła Stwórcy, który pobłogosławił dzień siódmy i uczynił go świętym. Niedziela to Dzień Chrystusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, który zesłał nam od Ojca obiecanego Ducha Świętego.

Te istotne dla naszej wiary wydarzenia dokonały się w niedzielę, dlatego jest ona pierwszym i najważniejszym dniem tygodnia. Niedziela to Dzień Kościoła. Sercem tego dnia jest zgromadzenie eucharystyczne wiernych. Jednoczy ono rodziny, aby stawały się Kościołem domowym i wypełniały swoje zadanie duchowo-moralnej odnowy narodu. Niedziela jest także Dniem człowieka, danym mu przez Boga, aby mógł w pełni rozwinąć swoje walory ludzkie i duchowe. Winna być dniem radości, odpoczynku i solidarności. Niedziela nadaje rytm kolejnym tygodniom i sprawia, że życie kościelne i duchowe zostaje głęboko osadzone w Chrystusie, znajduje w Nim rację bytu, czerpie od Niego pokarm i inspirację – napisał abp. Budzik, błogosławiąc wiernym owocnego przeżywania kolejnych niedziel i adwentowego czasu oczekiwania na przyjście Chrystusa.

Zapłoną wigilijne świece, ale tradycyjnej kolędy nie będzie

Wraz z rozpoczęciem Adwentu parafie w całej Polsce rozpoczęły dystrybucję wigilijnych świec Caritas. Zysk z ich sprzedaży corocznie przeznaczany jest na dożywania dzieci w szkołach i świetlicach, zakup pomocy edukacyjnych oraz letni wypoczynek. Caritas przypomina, że „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” wspiera również dzieci poza granicami naszego kraju i w tym roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na: budowę przedszkola i szkoły w miejscowości Yaounde (Kamerun), dożywianie dzieci w prowincji Misiones (Argentyna), wsparcie polskich dzieci na Ukrainie, Białorusi i Litwie oraz dożywianie dzieci w Wenezueli.

Zapadła już również decyzja w sprawie najbliższej kolędy. Podczas spotkania arcybiskupa lubelskiego i biskupów z diecezjalnymi księżmi dziekanami ustalono, że w tym roku, podobnie jak w zeszłym, z powodu pandemii nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Wspólna modlitwa kapłana z rodziną będzie jednak możliwa za zgodą proboszcza i na specjalne zaproszenie wiernych. W pozostałych przypadkach – wzorem roku ubiegłego – mieszkańcy poszczególnych ulic i miejscowości będą zapraszani do wspólnej modlitwy w kościołach ze specjalnym kolędowym błogosławieństwem. Wszyscy uczestniczący w niej wierni otrzymają do domu wodę święconą, którą będą mogli pokropić swoje mieszkanie oraz treść specjalnej modlitwy do odmówienia razem z rodziną.

Z

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here