Czerwone pojemniki także w Chełmie

Chełm jest wśród 20 polskich miast, w których ustawiono czerwone pojemniki przeznaczone na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm.

Czerwony pojemnik przeznaczony jest na elektryczne śmieci, czyli wszystkie popsute, niepotrzebne i nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne działające na prąd lub na baterie o wymiarach nieprzekraczających 50 cm.

– Wielu z nas ma świadomość tego, że zużyte wielkogabarytowe sprzęty AGD trzeba oddawać np. do PSZOK-u. Ale już wiedza o tym, co zrobić z nieużywanym żelazkiem, prostownicą czy uszkodzonym aparatem fotograficznym, jest dużo mniejsza. Wciąż mamy niewielką świadomość, że małe sprzęty AGD, elektroniczne zabawki czy karty SIM są elektrycznymi śmieciami, a więc nie można ich wyrzucać do zwykłych koszy – mówi Zbigniew Wróblewski, specjalista ds. gospodarki odpadami z MB Recycling. – Warto pamiętać, że elektroodpadami są także stare laptopy, telefony, słuchawki, jak też tonery i baterie.

Wspólne bezpieczeństwo

Ogólnopolski system „Elektryczne Śmieci”, realizowany wspólnie przez firmę MB Recycling Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizacje odzysku, wychodzi naprzeciw problemowi wciąż rosnącej ilości wytwarzanych na świecie elektroodpadów. W 2019 roku mieliśmy 54 miliony ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tylko 17% poddano recyklingowi.

– Pozostała część elektrycznych śmieci albo jest nadal przetrzymywana w naszych gospodarstwach domowych, albo trafiła na zwykłe wysypiska śmieci. Niestety, przy nawet najmniejszym uszkodzeniu np. pralki, świetlówki, tonera czy baterii, niebezpieczne substancje jak: rtęć, azbest, ołów, freon, kadm, nikiel, chrom, lit mogą przedostać się do środowiska naturalnego, poważnie zanieczyszczając glebę, wody gruntowe, a nawet powietrze. Dla przykładu: jedna bateria guzikowa może skazić 400 litrów wody oraz 1 metr sześcienny gleby – tłumaczy Zbigniew Wróblewski. Dlatego tak istotne jest prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W trosce o środowisko wszystkie elektryczne śmieci należy poddać recyklingowi. Z elektroodpadów można odzyskać cenne surowce, jak miedź, ołów, aluminium, a nawet złoto.

Więcej informacji o ogólnopolskim systemie „Elektryczne Śmieci” znajduje się na stronie: Elektryczne śmieci | System elektryczne śmieci (elektrycznesmieci.pl)

W Chełmie pojemniki na elektrośmieci, w porozumieniu z władzami miasta, ustawiono w lokalizacjach: Generała Stanisława Maczka 5, Karola Szymanowskiego 15, Bolesława Wirskiego 4, Powstańców Warszawy 1, Wolności 37-39, Połaniecka 9, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 30B, Wołyńska 3, Wołyńska 13. (opr. red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here