Czwaliński w zarządzie PZZ

Mieczysław Czwaliński, wiceprezes Cementu Gryf Chełm, został wybrany do zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego. Wszystko wskazuje na to, że przypadnie mu funkcja wiceszefa związku do spraw zapasów kobiet.
Kolejny polski związek sportowy wybrał nowe władze na czteroletnią kadencję, która zakończy się po olimpiadzie w Tokio w 2020 r. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego. Głównymi punktami obrad było złożenie sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej PZZ za lata 2012-2016, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór nowych władz. Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego został Grzegorz Brudziński z Gorlic, który 18 głosami pokonał wybitnego niegdyś zapaśnika, szesnastokrotnego medalistę mistrzostw świata i europy oraz wicemistrza olimpijskiego Andrzeja Suprona. Kolejnym punktem obrad był wybór zarządu i komisji rewizyjnej. Uznanie wśród delegatów uzyskał wiceprezes MKS Cement Gryf Chełm Mieczysław Czwaliński, który po raz drugi został wybrany do zarządu PZZ. To bez wątpienia duże wyróżnienie dla chełmskiego działacza, który jako jedyny z województwa lubelskiego przez najbliższe cztery lata będzie zasiadał w krajowych władzach Polskiego Związku Zapaśniczego. Jeszcze w listopadzie nowo wybrany zarząd ma się ukonstytuować. Wszystko wskazuje na to, że Czwalińskiemu przypadnie funkcja wiceprezesa związku do spraw zapasów kobiet.(k)