Czy wiemy wszystko o Kościuszce?

Wydaje się, że losy bohaterów narodowych zbadane są na wylot i trudno o jakiekolwiek nowe ustalenia.

Dotyczy to zwłaszcza postaci tak wybitnych, jak przywódca Insurekcji, któremu dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie, poświęca książkę pt. „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”. Bazując na źródłach, często nieprzytaczanych w żadnych innych opracowaniach, szuka (i znajduje) odpowiedzi na pytania dotyczące dzieciństwa i młodości bohatera narodów polskiego i amerykańskiego.

Jak czytamy we wstępie monografii, koncentruje się ona na życiu bohatera od urodzenia do okresu młodzieńczego, jedynie w kilku przypadkach wykraczając poza tę umowną cezurę. Skąd skupienie na tym okresie? Przede wszystkim – zamiar przedstawienia jak największego zbioru źródeł historycznych, w tym wielu rękopisów Kościuszki.

Dokumenty te rozproszone są w wielu archiwach i znaczna ich część nie doczekała się wcześniejszego opracowania. Część tych dokumentów pozwoliła na przykład na rozprawienie się z nieprawdziwą informacją o miejscu urodzenia Tadeusza i definitywne ustalenie czy była to Mereczowszczyzna, czy jednak Siechnowicze, gdyż (…) we wcześniejszym okresie, a więc bliższym prawdy, jako miejsce urodzenia Kościuszki zawsze podawano Siechnowicze (…) Mereczowszczyzna jako miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki pojawiła się dopiero w 1822 r.

Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że – przynajmniej na razie – autor zmuszony jest zrezygnować z tradycyjnego spotkania z czytelnikami i osobistego przedstawienia książki. Od czego jednak Internet? Oto bowiem Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, jako główny organizator, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach zapraszają na dyskusję wokół książki Andrzeja Wawryniuka „Droga do chwały.

Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”, która odbędzie się 13 lutego 2021 r. o godz. 20.00 na platformie Gmail Meet (meet.google.com/kfi-zfsv-dpw). Patronatem honorowym wydarzenie objęli: ks. bp dr Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz senator prof. dr hab. Józef Zając. Spotkanie otworzy i dyskusję prowadzić będzie prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie mgr inż. Kazimierz Babiarz. Wystąpienia – obok autora książki – przedstawią: dr hab. Adam Ostanek, prof. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ks. dr Piotr Jaworski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr inż. Jerzy Bulik – Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie. (opr. red)

ZAPROSZENIE
Dyskusja o książce odbędzie się
13 lutego 2021 r. o godz. 20.00
na platformie Gmail Meet
(meet.google.com/kfi-zfsv-dpw)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here