Czyj grzech zaniechania?

Radni gminy Żmudź zgodzili się dołożyć chełmskiemu starostwu dodatkowe 40 tys. zł na aktualizację dokumentacji przebudowy drogi powiatowej. – Dostarczyliśmy starostwu w pełni wartościową dokumentację, ale w międzyczasie zmieniły się przepisy budowlane. Grzech zaniechania nie jest po naszej stronie – tłumaczyła na sesji Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź.

Na sesji Rady Gminy Żmudź (31 stycznia) wójt Edyta Niezgoda informowała radnych i sołtysów o najważniejszych sprawach bieżących w gminie. Informowała m.in. o rozstrzygniętym przetargu na przebudowę gminnych dróg. Z satysfakcją zwróciła uwagę, że w związku z tą inwestycją nie tylko udało się „zmieścić w budżecie”, ale jeszcze wygospodarować 70 tys. zł „poprzetargowych oszczędności”. To absolutna rzadkość w dobie wszechobecnej drożyzny, bo ostatnio jest tak, że większość samorządów po otwarciu ofert na konkretne zadania przeważnie musi dokładać do nich więcej pieniędzy z budżetu niż szacowano.

Wójt Niezgoda ma nadzieję, iż ta sytuacja jest dobrym prognostykiem na przyszłość, tym bardziej, że gmina ogłosiła już kolejny przetarg na remonty dróg. Gospodarz gminy Żmudź przekazała też kiepską informację dotyczącą zniszczonej roztopami drogi w Roztoce (informowaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Nowego Tygodnia”). Przysporzyło to sporo trudności mieszkańcom w przemieszczaniu się, a dla gminy oznacza nieoczekiwane koszty związane z naprawą.

Wójt Niezgoda dziękowała też zarządowi i pracownikom żmudzkiej gorzelni, która choć chwilowo w związku z sytuacją na rynku nie produkuje spirytusu, to wciąż ogrzewa m.in. miejscową szkołę i urząd gminy. Przypomnijmy, że to możliwe dzięki specjalnej instalacji grzewczej, zamontowanej przed kilku laty w efekcie współpracy zarządzających gorzelnią oraz władz gminy Żmudź (ciepłem odzyskiwanym z wywaru gorzelni ogrzewana jest szkoła, ośrodek kultury i Urząd Gminy w Żmudzi). Wójt Niezgoda stwierdziła, że koszty ogrzewania tych gminnych budynków byłyby niewspółmiernie wyższe, gdyby odbywało się to olejem opałowym.

Jedna z uchwał podjętych na sesji dotyczyła pomocy finansowej chełmskiemu starostwu. Chodziło o przekazanie powiatowi przez gminę Żmudź 40 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej od Żmudzi przez Wólkę Leszczańską do Leszczan (dalszy planowany odcinek już na terenie gminy Leśniowice). Wójt Niezgoda tłumaczyła, że gmina Żmudź dostarczyła starostwu niezbędną dokumentację dostosowaną do potrzeb i przepisów budowlanych.

– W międzyczasie zmieniło się prawo budowlane i teraz trzeba ją zaktualizować – wyjaśniała wójt Niezgoda. – To kosztuje około sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto. Rozmawialiśmy o tym z wójt gminy Leśniowice i ze starostami. Ten grzech zaniedbania nie był po naszej stronie. My dostarczyliśmy w pełni wartościową dokumentację, którą starostwo protokolarnie przyjęło. Udało nam się porozumieć na tyle, że te koszty dzielimy na trzy części, a my dofinansujemy to kwotą niespełna czterdziestu tysięcy złotych. To niezbędne, aby w lutym ogłoszono przetarg na przebudowę drogi, na którą starostwo otrzymało dofinansowanie z „Polskiego Ładu”.

Nie wiemy jednak, czy po przetargu nie okaże się, że trzeba będzie jeszcze dołożyć pieniędzy. Obserwujemy realizowane przez starostwo przetargi i ostatnio „idą” one znacznie powyżej wartości kosztorysowych. Ale gdy zabrakło pieniędzy dla Rejowca starostwo się zakredytowało. Mamy nadzieję, że i do nas podejdzie się w taki sam sposób, jak podchodzi się do gmin Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta…

Radni jednogłośnie zagłosowali „za” wyłożeniem dodatkowych pieniędzy na aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez gminę Żmudź. (mo)