Czyj projekt ciekawszy?

Od 9 września studenci architektury, inżynierowie i praktykanci mogą zgłaszać swój udział w konkursie „Młoda Architektura dla Miasta”. Organizuje go firma „Cemex” wspólnie z Urzędem Miasta Chełm i miesięcznikiem Builder. Do wygrania jest 5 tys. zł.

Celem konkursu jest zgromadzenie pomysłów i projektów na realizację elementów architektonicznych, mających uatrakcyjnić przestrzeń miejską Chełma. Nabór prac konkursowych ruszył 9 września i potrwa do 12 listopada br. Zaprojektowane elementy powinny być częścią małej architektury miejskiej, obejmującej miejsca do siedzenia, oprawę na roślinność, tj. donice i kwietniki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp.

Wartością dodaną dla tych elementów powinien być ich charakter użytkowy, oryginalność, wysoka wartość estetyczna oraz wkomponowanie w istniejącą przestrzeń miasta. Konkurs skierowany jest do studentów lub zespołów studentów pierwszego lub drugiego stopnia kierunku architektura oraz do inżynierów i projektantów. Prace z wykorzystaniem określonych produktów „Cemex” można zgłaszać w dwóch kategoriach. Pierwsza zakłada przygotowanie projektów odnoszących się do wskazanych lokalizacji w Chełmie.

Druga kategoria, otwarta, pozwala stworzyć autorski pomysł na obiekt małej architektury w dowolnym miejscu miasta. Zgłoszone projekty będą oceniane przez jury, w którym znajdą się przedstawiciele organizatorów – firmy CEMEX Polska, wydawnictwa Builder oraz Prezydent Miasta Chełm. Przy ocenie będą brane pod uwagę m.in. kompozycja, funkcjonalność i trwałość rozwiązań, estetyka oraz wykorzystanie materiałów „Cemex” (w tym cementu, grysów, kory kamiennej Corteza, żwiru Dolores czy otoczaków Nieve, Malaga i Zaino).

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do końca bieżącego roku. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, zaproszenia na warsztaty „Dzień Młodego Architekta” w ramach VII edycji Builder4YoungArchitects 2019/20 oraz roczną prenumeratę magazynu Builder. Więcej informacji o konkursie znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie www.cemex.pl. (red)