Czym jest prawdziwa pobożność?

– Pierwszego dnia podejmiemy refleksję nad relacjami pomiędzy pobożnością a teologią w aspekcie liturgicznym. Spojrzymy na rolę pieśni religijnych w przestrzenie sakralnej, miejsce chorału gregoriańskiego w liturgii Kościoła oraz postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak powinna przejawiać się duchowość liturgiczna w codziennym życiu – mówi Urszula Tomasiak, prezes Koła Naukowego Teologów.
W dniu kolejnym uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób pośrednictwo świętych zakorzenione jest w jedynym pośrednictwie Chrystusa, jaką rolę w pobożności polskiej odgrywa Maryja oraz jaka jest rola tzw. zmysłu wiary w życiu Kościoła. W trzecim dniu spotkania dotyczyć będą problematyki wzajemnej relacji pomiędzy specjalistycznym językiem używanym przez teologów a tym, którym na co dzień posługują się niezwiązani bezpośrednio z teologią wierni. Czwarty dzień konferencji przeznaczony jest na panel studencko-doktorancki, w którym udział weźmie kilkadziesiąt osób z różnych uniwersytetów.t

News will be here