Dać lokum repatriantom

Chełmscy radni PSL chcą, aby repatrianci mogli zajmować mieszkania komunalne. Proponują taką zmianę przepisów, która to umożliwi.

Na piątkowej sesji radny Krzysztof Głaz złożył w imieniu klubu radnych PSL wniosek do Agaty Fisz, prezydent Chełma, aby osobom narodowości polskiej i pochodzenia polskiego, powracającym do kraju w ramach repatriacji, umożliwić ubieganie się o przydział lokali komunalnych. Ludowcy domagają się wprowadzenia stosownych zmian do uchwały Rady Miasta Chełm z 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Radni PSL powołują się na zapisy ustawy z 2000 r. o repatriacji. W piśmie PSL czytamy m.in.: „…Państwo Polskie podjęło wysiłek organizacyjny i finansowy, mający na celu umożliwienie repatriacji naszym rodakom, zamieszkałym przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy na terytorium Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także innych państw wskazanych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustawa umożliwia udzielenie dotacji celowych dla gmin, które zgodzą się przyjąć repatriantów do siebie na aktywizację zawodową, naukę języka, remonty lokali mieszkalnych i inne. Corocznie na ten cel w budżecie Państwa będą zabezpieczone określone środki finansowe. Biorąc pod uwagę względy humanitarne i narodowe, włączenie się miasta w proces repatriacji, poprzez stworzenie wnioskowanych możliwości osiedlania się w Chełmie, w ocenie radnych Klubu PSL, zasługuje na uwzględnienie”.
Józef Górny, wiceprezydent Chełma, zapewnił, że urzędnicy znają założenia ustawy o repatriacji i wniosek ludowców będzie rozpatrzony. (mo)