Dary dla pacjentów

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie włączyli się w akcję charytatywną na rzecz pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego chełmskiego szpitala.

Zorganizowano zbiórkę środków higieny osobistej, ubrań, wody mineralnej i produktów spożywczych. Dary zostały przekazane na ręce lek. med. Sylwii Raszczepkin – kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego chełmskiego szpitala, a także Marioli Szponar – pielęgniarki oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego. W organizację akcji charytatywnej zaangażowały się nauczycielki Maria Delekta i Marzena Chrabąszcz z SP nr 8 w Chełmie, a także dyrektor tej placówki Beata Tomaszczuk. Przedstawiciele Centrum Zdrowia Psychicznego są wdzięczni za okazane wsparcie. (mo)