Dejneka cytuje Kennedy’ego

(15 marca) W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum, a zostało zorganizowane w związku z obchodzonym 15 marca Światowym Dniem Konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik Konsumentów, Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. To są niezbędne umiejętności, pozwalające swobodnie poruszać się we współczesnym rynku.
Na zakończenie spotkania M. Dejneka przekazała uczniom słowa J.F. Kennediego „Konsumenci to my wszyscy” z wyjaśnieniem, że każdy, uczestnicząc w codziennym dokonywaniu zakupów, jest konsumentem i ważne jest, żeby znać swoje prawa. (r)