Dekomunizacja dokonana

Emil Czapliński, komendant wojskowy Lublina w okresie międzywojennym, jako patron ulicy zastąpił Michała Wójtowicza, członka PPR i dowódcę Gwardii Ludowej w Obwodzie Lubelskim

Na czterech lubelskich ulicach zawisły tablice z ich nowymi, niekojarzącymi się z komunizmem, nazwami. Urzędnicy uspokajają ich mieszkańców, że mimo zmian ich dokumenty pozostają ważne do upływu terminu ważności.


W czerwcu br. Rada Miasta Lublin zmieniła nazwy czterech ulic. Wiązało się to z realizacją Ustaw o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ul. Aleksandra Szymańskiego stała się ul. Skrytą, nazwę ul. Michała Wójtowicza zmieniono na ul. Emila Czaplińskiego, ul. Lucyny Herc na odcinku od ul. Chemicznej do Al. Wincentego Witosa na ul. Anny Walentynowicz, a na odcinku od al. Wincentego Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Hanki Ordonówny.
Te zmiany administracyjne nie pociągają jednak dodatkowych opłat, jak to bywa w takich przypadkach.
– Zgodnie ze wspomnianą ustawą wolne od opłat są pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy. Zachowują ważność dokumenty zawierające nazwę dotychczasową  – dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne, dopóki nie upłynie ich termin ważności – informuje Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prezydenta miasta Lublin.
Ale obowiązkowa jest zmiana danych w rejestrach i ewidencjach podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (bezpłatna). Natomiast jeśli chodzi o księgi wieczyste, nie przewiduje się obowiązkowego terminu do aktualizacji danych. – Jednak dane zawarte w księdze wieczystej muszą odpowiadać stanowi faktycznemu nieruchomości; brak takiej zmiany może być kłopotliwy dla właściciela nieruchomości, gdy będzie chciał ją np. sprzedać. Żeby uaktualnić informacje w księdze wieczystej, należy złożyć wniosek do sądu – dodaje Beata Krzyżanowska. – Dodatkowo mieszkańcy powinni przekazać aktualne dane podmiotom, z którymi mają zawarte umowy, jeżeli taki obowiązek wynika z tych umów, np. umowy z instytucjami bankowymi, telekomunikacyjnymi oraz wszelkie inne umowy cywilnoprawne; pracodawcy; sądom i innym organom, przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest uczestnikiem. R