Desant spoza Chełma

Tak jak przypuszczaliśmy, zamieszkały w Warszawie Marek Litwin wygrał konkurs na dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w chełmskim magistracie. Ponad miesiąc temu wicedyrektorem DIR została Iwona Gnyp z Lublina. Zakończył się też nabór na stanowisko audytora wewnętrznego. Pracę dostał Zbigniew Zagaja, również z Lublina.

Departament Inwestycji i Rozwoju ma już pełne kierownictwo. Przypomnijmy, jeszcze w styczniu br. Katarzyna Fik, pracująca wówczas na stanowisku wicedyrektora DIR, poinformowała prezydenta Jakuba Banaszka o odejściu z pracy. Uczyniła to z końcem kwietnia. Z kolei w połowie marca z funkcji dyrektora zrezygnowała Ewa Budzyńska-Sawa. Z pracy nie odeszła, zmieniła jedynie stanowisko. Została inspektorem nadzorującym Wydział Inwestycji i Dróg.

Przez ponad półtora miesiąca departamentem tymczasowo zarządzała Justyna Koperska. Od 1 maja br. pracę w chełmskim magistracie na stanowisku wicedyrektora DIR rozpoczęła Iwona Gnyp, dotychczasowa kierownik Oddziału Programowania RPO w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Do chełmskiego magistratu przeszła na mocy porozumienia między samorządami.

W marcu br. prezydent Banaszek, w dniu rezygnacji Budzyńskiej-Sawy z kierowniczego stanowiska, ogłosił konkurs na dyrektora DIR. Zgłosiła się jedna osoba. Tak jak wcześniej przypuszczaliśmy, ofertę złożył Marek Litwin z Warszawy, posiadający wyższe wykształcenie na kierunku budownictwo w zakresie inżynierii komunikacyjnej i stopień naukowy doktora. Legitymuje się co najmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym trzyletnim na kierowniczym stanowisku.

Jak podaje w uzasadnieniu prezydent Banaszek, Marek Litwin w rozmowie kwalifikacyjnej przedstawił własną koncepcję kierowania Departamentem Inwestycji i Rozwoju. Dla nowego dyrektora Chełm do końca nie jest jednak nieznanym miastem. Jak ustaliliśmy, tutaj mieszka jego ojciec, który jakiś czas temu przeprowadził się z Warszawy.

Prezydent Banaszek rozstrzygnął również konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego. Funkcję tę objął Zbigniew Zagaja z Lublina, audytor sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk w dziedzinie audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego, doświadczony wykładowca na licznych kursach i szkoleniach. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here