Diamenty dla studentów UMCS

Dwaj studenci Wydziału Chemii UMCS – Łukasz Baran i Paweł Woźnicki – zostali laureatami prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Diamentowego Grantu”.


Program „Diamentowy Grant” przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe oraz posiadają wyróżniający się dorobek naukowy. Realizowany jest od 2012 roku i zapewnia młodym naukowcom niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu – w jego ramach finansowanie otrzymują własne projekty badawcze młodych naukowców, zwycięzcy mogą także skrócić ścieżkę kariery naukowej i starać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra.

Jedyni nagrodzeni z Lublina to studenci UMCS. Łukasz Baran realizuje projekt badawczy pt.: „Symulacje komputerowe samoorganizacji wybranych cząsteczek na powierzchniach ciał stałych”. Dofinansowanie wynosi 159 442 zł. Zaś Paweł Woźnicki z projektem badawczym pt.: „Kombinacja achiralnej reakcji sprzęgania związków typu >P(O)H i cyklicznych estrów winylowych oraz asymetrycznej addycji Michaela – źródło chiralnych 1,2-funkcjonalizowanych cykloheksanów do zastosowań w syntezie organicznej” otrzyma wsparcie w wysokości 219 998 zł.

W tym roku minister Jarosław Gowin przyznał ponad 16 mln zł na finansowanie projektów szczególnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia. W VII edycji konkursu do dwustopniowego postępowania przystąpiło aż 214 osób. Wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na zrealizowanie swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. Będą mogli również pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here