Dla przyrody i nagrody

Już tylko do 17 września trwają zgłoszenia do VIII edycji konkursu „Hura Makulatura”, w którym mogą wziąć udział przedszkola, podstawówki i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorem jest Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin.


Akcja ma na celu pobudzenie świadomości ekologicznej wśród lubelskiej młodzieży i pokazanie, że każdy jest odpowiedzialny za środowisko naturalne. Istotne jest też to, aby już nawet najmłodsi angażowali się w zbiórki odpadów i podobne inicjatywy, dzięki którym miasto będzie czystsze, a jego mieszkańcy zdrowsi.

Aby wziąć udział w akcji należy do 17 września przesłać deklarację uczestnictwa pocztą bądź złożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska UM Lublin albo dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców. Konkurs potrwa do 23 listopada a na szkoły, które zbiorą najwięcej makulatury w przeliczeniu na ucznia czekają nagrody.

Joanna Niećko