Długa lista dzielnicowych potrzeb

Kontynuujemy prezentację zadań inwestycyjnych, które rady dzielnic zgłosiły do projektu przyszłorocznego budżetu Lublina.


Sławinek: budowa Domu Seniora – etap projektowy, remont chodnika waz z krawężnikami na całej długości ulicy Dzieci Zamojszczyzny, dokończenie remontu chodnika przy ul. Jasińskiego na odcinku od posesji 14 do ulicy Dzieci Zamojszczyzny, remont ul. Jasińskiego w jej części dolnej, czyli na zjeździe do ul. Dzieci Zamojszczyzny (wybrzuszone płytki/trelinka), remont drogi łączącej ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Podchorążych z chodnikami, remont chodnika na ul. Ks. Blachnickiego od ul. Bohaterów Monte Cassino do Alei Róż, dokończenie budowy chodnika przy ul. gen. Zajączka i ul. Czarneckiego, budowa chodnika przy ul. Mierniczej (od ul. Strzeleckiej do Powstańców Śląskich), remont schodków/progów dot. wyprofilowania podstopnic przy ul. Ligonia i ul. Harcerskiej, remont chodnika wraz z krawężnikami na ul. Krynicznej, nasadzenia ze wskazaniem wzdłuż ekranów na Al. Solidarności (odcinek od Al. Sikorskiego do Al. Warszawskiej), uzupełnienie „wypadłych” drzew – dębów kolumnowych wzdłuż Al. Sikorskiego po obu stronach.

Stare Miasto: rewitalizacja zdegradowanego obszaru określonego ulicami Furmańska, pl. Zamkowy działki nr 24/15, 21/23, 24/13, 21/2, 24/24, 24/125,38, 24/124 (obr. 34 ark. 1) polegająca na: przebudowie instalacji energetycznej, centralnego ogrzewania, burzowej, wymianie nawierzchni ulicy pl. Zamkowy wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla mieszkańców, wymianie nawierzchni ciągów pieszych na stylizowaną kostkę brukową, dokonanie nowych nasadzeń zieleni, pielęgnację istniejących, utworzenie tzw. klombów, wykonanie placu zabaw dla dzieci pomiędzy budynkami Furmańska 3/7 i 9/11 (koło zielonej sali wykładowej), zastosowanie doświetlenia tego terenu poprzez montaż lub też usprawnienie obecnie działających lamp ulicznych. Poprawa doświetlenia wnioskowanego miejsca z pewnością wpłynęłaby na poprawienie elementów bezpieczeństwa, wykonanie wymiany nawierzchni ulicy Lubartowskiej (od wysokości ratusza do zbiegu ulicy z aleją Tysiąclecia). Wymiana nawierzchni ciągów pieszych określonych działkami 121/4, 121/6, 121/5 (ark. 2, obr. 34) i dz. nr 1 (ark. 1, obręb 34). Wymiana lub usprawnienie obecnie działającego oświetlenia ulicznego, wybudowanie pojemników podziemnych lub półpodziemnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w Lublinie w celu zlikwidowania pojemników wolnostojących, sporządzenie projektu koncepcyjnego odnowy/rewitalizacji pl. Rybnego, sporządzenie projektu odnowy nasadzeń skarp staromiejskich działki 70/2, 71/2, 72/2, 73/1, 93/11, 92/2, 93/11, 94/4, 94/5, 138/1, 138/4 (obr. 34, ark. 2), sporządzenie dokumentacji i odnowa/remont schodów zlokalizowanych przy Zaułku Panasa i sąsiednich schodów prowadzących na ul. Podwale określonych działkami 93/11, 73/1, 72/2, 71/2, 70/2 i 92/2, 93/11 (obr. 34 ark. 2), sporządzenie dokumentacji i realizacja nasadzeń dużych drzew na Starym Mieście (Trybunał Koronny, pl. Łokietka, pl. Rybny, plac po Farze), regulacja stanów własnościowych na Starym Mieście, montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku będącym własnością Gminy Lublin – Olejna 5.

Śródmieście: realizacja punktu widokowego na Czwartku – wzgórze skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej; utworzenie miejsc parkingowych u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Czwartek; przeniesienie ze środka chodnika na skraj chodnika 6 słupów oświetleniowych (w tym 2 stalowych) i wymienienie 4 słupów żelbetowych na nowe przy ul. Czwartek 21-27; zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unickiej-Walecznych-Podzamcze+monitoring; nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej (żywopłot) wzdłuż pasa zieleni na al. Solidarności; utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – ul. L. Hirszfelda (od strony M. Smorawińskiego); wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. L. Hirszfelda 8 i 10; wykonanie kładki dla pieszych od ul. L. Hirszfelda przez M. Smorawińskiego; Lubartowska, Czwartek, Szkolna, Biernackiego, Sieroca, Probostwo, Ruska, Targowa, Nowy Plac Targowy – zamontowanie nowych latarni, wymiana starych; zamontowanie kamery monitoringu u zbiegu ulic Lubartowskiej i Probostwo; Lubartowska, Biernackiego, Sieroca, Ruska, Słowikowskiego, Targowa, Nowy Plac Targowy – remont chodnika, renowacja trawników i zamontowanie słupków chroniących przed nielegalnym parkowaniem przy ul. M. Biernackiego 6,8 i 10, wykonanie kładki dla pieszych od ul. Prusa do ul. Niecałej, remont nawierzchni ulicy Probostwo, remont muru oporowego Probostwo 14, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową: od ul. B. Prusa do K. Jaczewskiego, ul. Probostwo (od ul. M. Biernackiego do ul. Lubartowskiej), ul. M. Biernackiego; wykonanie remontu ulicy Niecałej – chodnik i jezdnia; ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Niecałej 1; remont nawierzchni chodnika i zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem poprzez ustawienie słupków – ul. Spokojna 8, 8a; wykonanie muru oporowego przy Przedszkolu przy ul. Spokojnej 13, – wykonanie dodatkowego przejścia do ogródka, ustawienie dodatkowych urządzeń dla dzieci; zamontowanie lampy z czujnikiem ruchu przy ul. Lubomelskiej 5 przy przejściu od ul. Spokojnej; monitoring ulicy Wieniawskiej; zamontowanie kamery monitoringu miejskiego – róg ul. Zielonej i ul. St. Staszica; remont chodnika – ul. Staszica, Karmelicka, Szewska; monitoring na ul. H. Wiercieńskiego; utworzenie parkingu na powierzchni asfaltowej byłego boiska przy bloku H. Wiercieńskiego 4 dla mieszkańców ulicy H. Wiercieńskiego, z wyznaczeniem miejsc postojowych; skwer-zieleniec – ulica Głęboka 17-19 róg ulicy H. Wiercieńskiego: wymiana alejek asfaltowych na kostkę brukową (kolor piaskowy); remont nawierzchni jezdni na ulicy H. Wiercieńskiego i oznakowanie poziomej osi jezdni, miejsc postojowych oraz dokończenie układania chodnika z kostki brukowej od ul. H. Wiercieńskiego 3 do ul. Głębokiej; remont łącznika między ulicą H. Wiercieńskiego a ul. Rowerową; budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej + oświetlenie i monitoring; remont ulicy Rowerowej – wspólna jezdnia z kostki brukowej dla samochodów, pieszych i rowerów; monitoring na ulicy Głębokiej strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego; wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy Głębokiej – strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego oraz budowa ścieżki rowerowej; Muzyczna – wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Muzycznej 11, 13 i 15; wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy H. Raabego strona nieparzysta; renowacja trawników na ul. Akademickiej na odcinku od ul. I. Radziszewskiego do ul. Weteranów. Posianie trawy odpornej na deptanie i ustawienie słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na trawnik, zabezpieczenie słupkami metalowymi trawników – róg ul. I. Radziszewskiego i ul. Akademickiej od strony KUL; remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Uniwersyteckiej na odcinku od ul. I. Radziszewskiego do ul. M. Curie-Skłodowskiej; renowacja oraz posianie trawy odpornej na deptanie na ul. Strażackiej, ul. A. Szczerbowskiego i ul. Ochotniczej; ul. A. Szczerbowskiego 4a – utworzenie placu zabaw dla dzieci, remont nawierzchni podwórka – łącznika kamienic Hipoteczna 4 i Sądowa 3; monitoring ul. F. Chopina i ul. T. Kościuszki; ustawienie ozdobnych słupków chroniących trawniki przed nielegalnym parkowaniem – ul. F. Chopina 17-19, 27-31 i ul. F. Chopina 12; utwardzenie nawierzchni koło postoju taksówek przy ul. F. Chopina; remont nawierzchni ulicy poprzez wyeliminowanie możliwości gromadzenia się wód opadowych – M. Chmielarczyka/F. Chopina, Lipowa/F. Chopina, Sądowa/F. Chopina i J. Sztajna/Lipowa; zabezpieczenie ozdobnymi słupkami metalowymi trawników na ul. Lipowej 10; Lipowa 17 – remont murku przy ciągu pieszym; dofinansowanie naprawy urządzeń na placu zabaw w przedszkolu przy ul. Kruczej; nasadzenie zieleni wysokiej na placu L. Kaczyńskiego; zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przy ul. G. Narutowicza, obejmujących swoim zasięgiem odcinek od ul. Kapucyńskiej do ul. Okopowej; dostawienie koszy na śmieci przy ul. G. Narutowicza na odcinku od ul. Lipowej do ul. Konopnickiej; ul. Górna – remont i wymiana chodnika po stronie parzystej oraz nawierzchni jezdni; ul. Wschodnia – strona parzysta od nr 6 – zamontowanie słupków; naprawa zjazdu z ul. Środkowej do ul. Dolnej Marii Panny – krawężniki, chodnik i schody; utworzenie dodatkowych miejsc dla niepełnosprawnych przy Al. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. G. Narutowicza do ul. Dolnej Panny Marii; remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Dolnej Panny Marii; utworzenie chodnika na odcinku wzdłuż granicy kościoła do placu Wolności, dokończenie remontu nawierzchni jezdni i chodnika ul. Farbiarskiej; ulica Plażowa – zamontowanie słupków ograniczających parkowanie na chodniku, doświetlenie ulicy, – zamontowanie koszy na śmieci; ustawienie ławek wzdłuż ulic: 3 Maja, Radziwiłłowska, wzdłuż bulwaru między ul. Muzyczną a al. J. Piłsudskiego, ulica Bernardyńska przy skrzyżowaniu z ul. Zamojską, K. Jaczewskiego , Podzamcze; zamontowanie elektrycznych samoobsługowych toalet przy Al. Piłsudskiego (koło MPWiK), Zielona (róg Staszica), K. Jaczewskiego (koło PSK 4), Wieniawska, Plac L. Kaczyńskiego, ul. Zesłańców Sybiru (w okolicy podziemnego parkingu), bulwar w okolicach Bocznej Rusałki, Muzyczna róg A. Szczerbowskiego, ul. Podzamcze, Al. Racławickie (w okolicy Centrum Spotkania Kultur).

Szerokie: budowa publicznej szkoły podstawowej przy ul. Lędzian; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania – inwestycje drogowe bez udziału mieszkańców: budowa ul. Głównej – od mostu na rzece Czechówce do ul. Nałęczowskiej; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania – inwestycje drogowe bez udziału mieszkańców: budowa ul. Bliskiej – kontynuacja przebudowy ul. Nałęczowskiej i budowy ul. Monte Cassino; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania – inwestycje drogowe bez udziału mieszkańców: przebudowa ul. Nałęczowskiej od cieku wodnego Zimne Doły do granicy miasta, wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowych zatok autobusowych; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania – inwestycje drogowe bez udziału mieszkańców: budowa ul. Strumykowej od ul. Nałęczowskiej do ul. Lędzian, zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Biskupińskiej od granicy miasta do ul. Gnieźnieńskiej; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Siewierzan; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Słupian; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Wiślan i Biskupińskiej od ul. Łużyczan do ul. Gnieźnieńskiej; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Bażantowej; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Leszka i ul. Ziemowita; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w trybie inicjatywy lokalnej: budowa ul. Krystalicznej; zabezpieczenie środków finansowych na montaż ekranów akustycznych przy al. Solidarności od mostu na rzece Czechówce do wiaduktu ul. Mgielnej; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania – rewitalizacja doliny Czechówki od ul. Głównej do mostu na rzece Czechówce al. Solidarności, wg koncepcji przekazanej przez radę dzielnicy; zarezerwowanie środków finansowych na kontynuację prac związanych ze studium i planem zagospodarowania dla Dzielnicy; remont ul. Gnieźnieńskiej od ul. Nałęczowskiej do ul. Słupian; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania: zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ul. Wojciechowskiej; od pętli autobusowej do ul. Wygon; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania: zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania: zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Morawian do ul. Wądolnej; zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania: uporządkowanie działek budowlanych należących do Miasta Lublin; zabezpieczenie środków finansowych dla całorocznego utrzymania dróg gruntowych; zabezpieczenie środków finansowych dla utrzymania czystości ulic i chodników; zakup dodatkowych koszy na śmieci; zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie przejezdności ulic i odśnieżanie chodników, ustawienie skrzyń z piaskiem w newralgicznych miejscach.