Dmowski podpowie burmistrzowi

Burmistrz Waldemar Jakson ma pełnomocnika do spraw współpracy z przedsiębiorcami. Funkcję tę objął miejski radny – i prywatnie również przedsiębiorca – Marcin Dmowski. Nowe obowiązki będzie wykonywał nieodpłatnie.


Urząd Miasta Świdnik poinformował, że burmistrz Waldemar Jakson powołał Społecznego Doradcę ds. Współpracy z Przedsiębiorcami. Jest to kolejny krok w budowaniu dobrych relacji z inwestorami, Pierwszym – jak przypomina Karol Łukasik, rzecznik świdnickiego ratusza – było stworzenie przed trzema laty Rady Przedsiębiorców, której zadaniem jest m.in. optymalizacja warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, a także wspieranie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu.
Nowe stanowisko objął radny miejski z Klubu Rodzina i Prawo i jednocześnie lokalny przedsiębiorca – Marcin Dmowski. Urzędnicy podkreślają, że nowe obowiązki będzie wykonywał nieodpłatnie.
– Cieszę się, że burmistrz zechciał powierzyć mi tą odpowiedzialną funkcję – mówi Dmowski. – Będzie to dla mnie dużym wyzwaniem i pozwoli połączyć doświadczenie zdobyte w radzie miasta ze znajomością świata biznesu. Mam nadzieję, że przy współpracy z Waldemarem Jaksonem i Bartłomiejem Pejo z Biura Obsługi Inwestora tchniemy nowego ducha w relacje miasta z przedsiębiorcami.
Do obowiązków nowego doradcy będzie należało m.in. analizowanie planów strategicznych rozwoju miasta, współpraca z Biurem Obsługi Inwestora, aktywny udział w procesie pozyskiwania inwestorów, reprezentowanie burmistrza, czy wspieranie innowacyjnych firm na wczesnym etapie ich rozwoju.
– Powołując funkcję Społecznego Doradcy d.s. Współpracy z Przedsiębiorcami zależało nam przede wszystkim na wsparciu środowiska „małego” biznesu. Chcieliśmy znaleźć na to stanowisko osobę potrafiącą połączyć sferę samorządową ze środowiskiem właścicieli lokalnych firm – mówi burmistrz Jakson. (w)