Do Holi na jarmark

W najbliższą niedzielę (24 lipca) w skansenie w Holi (gm. Stary Brus) odbędzie się jubileuszowy – 20. Jarmark Holeński. To jedna z największych tego typu imprez po tej stronie Wisły, która prezentuje niezwykle bogatą sztukę i kulturę Polesia.

Jarmark Holeński zacznie się już od godziny 9 rano i potrwa do późnego popołudnia. Placem imprezy będzie jak zwykle skansen w Holi. To właśnie tu będzie można podziwiać i zakupić wszystko to, co kojarzone jest z Polesiem Zachodnim i graniczącym z nim Podlasiem. Na straganach pojawią się wyroby rękodzieła ludowego, regionalne produkty kulinarne, miody, nalewki i całe mnóstwo innych rzeczy. O odpowiedni, mocno folkowy, charakter wydarzenia zadbają też zespoły ludowe z Podlasia, Chełmszczyzny i Ukrainy, które wystąpią na scenie ustawionej w skansenie. O godzinie 10 w cerkwi prawosławnej pw. św. Antoniego w Holi będzie koncelebrowana liturgia święta ku czci św. Antoniego Peczerskiego. (b)