Do samospisu marsz!

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Największe badanie statystyczne dekady jest obowiązkowe. Kto się nie spisze, temu grozi grzywna. Ci, którzy „spiszą się” przez internet, a to obowiązująca formuła, mogą wygrać auto. Z osobami, które nie spiszą się za pośrednictwem internetu, skontaktują się rachmistrzowie.


Spisy powszechne dostarczają informacji o tym, ilu jest obywateli, kim są, jak żyją. Przedmiotem spisu są mieszkania, budynki, obiekty tzw. zbiorowego zamieszkania. Obowiązkiem spisowym objęci są wszyscy, którzy stale mieszkają lub przebywają czasowo w kraju, ale też Polacy przebywający czasowo za granicą. Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe (m.in. podawane imię, nazwisko czy PESEL) są poufne i podlegają ochronie.

Od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawową i jak informuje GUS – „obowiązującą” – metodą spisu jest samospis internetowy. Oznacza to, że należy wypełnić formularz spisowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez internet, skontaktuje się rachmistrz (przykładowo w Chełmie jest ich 25), aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Można również skorzystać ze spisu „na żądanie” i zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99. Zadawane pytania dotyczą m.in. liczby domowników, warunków, w jakich żyjemy, pracy, wykształcenia, wyznania, schorzeń, relacji rodzinnych (np. czy pozostajemy w niesformalizowanym związku). Spis jest obowiązkowy. Nie można odmówić jego wykonania, bo każdego obligują do tego przepisy. Odmowa wiąże się z karą grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. zł.

Narodowy Spis Powszechny 2021 przeprowadzony będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia do 30 września 2021 r. Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że ci, którzy samodzielnie spiszą się przez internet za pośrednictwem aplikacji spisowej, mogą wziąć udział w „loterii promocyjnej”. Do wygrania atrakcyjne nagrody, a główna to samochód (po jednym w każdym województwie). opr. mo

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here