Dobry stan powiatu. Mimo pandemii

29 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie powiatu krasnostawskiego za 2020 r. Osoby, które chcą zabrać w niej głos, powinny jednak złożyć pisemny wniosek poparty podpisami co najmniej 150 mieszkańców.

Debata odbędzie się w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Krasnymstawie. Organizatorzy przewidują, że głos będzie mogło zabrać 15 mieszkańców, chyba że rada powiatu zdecyduje o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady stosownego zgłoszenia.

Co zawiera raport o stanie powiatu za 2020 r.? Głównie ocenę jego działalności w dobie pandemii koronawirusa.

– Za najważniejsze zadanie samorządu powiatowego w roku 2020 należy uznać ochronę zdrowia. Nasz krasnostawski szpital, realizując zabezpieczenie zdrowotne dla mieszkańców i wykonując decyzje wojewody lubelskiego w zakresie uruchamiania łóżek dla chorych na COVID-19, musiał zmierzyć się z jednym z największych wyzwań współczesnych czasów. Wprowadzając wiele zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym, udało nam się zachować ciągłość świadczeń i zapewnić pomoc pacjentom – zapewniają autorzy raportu.

Niezwykle wrażliwym obszarem okazały się domy pomocy społecznej, które w końcówce roku musiały zmierzyć się z licznymi zakażeniami pensjonariuszy i personelu. – Dzięki szybkiej reakcji i konsekwencji we wprowadzanych zasadach bezpieczeństwa dość sprawnie nauczyliśmy się sobie radzić z istniejącym zagrożeniem – czytamy w raporcie.

Rok 2020 był też trudny dla funkcjonowania oświaty, która musiała wdrożyć naukę zdalną czy hybrydową oraz przeprowadzać egzaminy w rygorach przeciwepidemicznych. Obrady organów powiatu odbywały się w głównej mierze zdalnie, a wykonywanie wszystkich zadań publicznych przez starostwo oraz wykonywanie zadań przez pozostałe jednostki organizacyjne realizowane odbywało się przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

– Pandemia i związane z nią obostrzenia przyniosły szereg poważnych zagrożeń, także dla naszego lokalnego rynku pracy. Wszyscy obawialiśmy się licznych zwolnień grupowych, likwidacji firm, redukcji zatrudnienia. Dlatego dużą wagę przywiązywaliśmy do wdrażania instrumentów wsparcia w ramach rządowych tarcz przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach których zaangażowano pond 11 mln zł. Dzisiejsza wiedza o danych z lokalnego rynku pracy pozwala na stwierdzenie, że uniknęliśmy w naszym powiecie masowych zwolnień i udało się uchronić wiele miejsc pracy – czytamy w raporcie.

Mimo epidemii powiat nieprzerwanie realizował swoje zadania. – Niezmiennie staramy się maksymalnie wykorzystywać szanse na pozyskanie dodatkowych środków na realizację wielu znaczących przedsięwzięć – zapewniają autorzy dokumentu.

Wykonanie budżetu w roku 2020 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania nadwyżki budżetu w wysokości 8,4 mln zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 mln zł. Wynik ten poprawiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych przemianowanego w wyniku nowelizacji ustawy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2020 roku w kwocie 9,8 mln zł na zadania, które będą skutkowały wydatkami dopiero w 2021 roku i później (w tym tak długo oczekiwana inwestycja jak powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego w SP ZOZ w Krasnymstawie).

– Wobec trudnej sytuacji finansów samorządów za sukces uznać należy również wykonanie zaplanowanych zadań, a jako wizytówkę powiatu traktować wciąż zakres realizowanych zadań inwestycyjnych. Udział inwestycji w budżecie wyniósł 23,2 procent. W ujęciu kwotowym wyniosły one ponad 27,1 mln.

Według raportu sukcesy osiągają też jednostki organizacyjne powiatu. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zajął np. szóste miejsce w rankingu BFF Banking Group „Liderzy zarządzania – Najlepiej zarządzane szpitale publiczne”, a I LO zdobyło tytuł „Srebrna Szkoła 2020” w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” na najlepsze liceum ogólnokształcące.

– W 2021 rok wkroczyliśmy w sytuacji utrzymującego się stanu epidemii COVID-19. Będzie to bez wątpienia rok pełen wyzwań i niwelowania skutków epidemii w wielu obszarach. Ufamy, że ambitny, uchwalony w grudniu 2020 r., budżet z rekordową łączną kwotą planowanych wydatków 12,4 mln zł i zapowiadane instrumenty wsparcia będą szansą na odbudowę po pandemii. Naszym celem jest jego skuteczna realizacja oraz dalsza praca na rzecz rozwoju powiatu i dążenie do poprawy jakości życia naszych mieszkańców – kończy się raport. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here