Docenieni, wyróżnieni

Podczas Gali III Sektora towarzyszącej odbywającemu się w czwartek i piątek w Lublinie Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 najbardziej aktywne organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego zostały wyróżnione Nagrodami Trzeciego Sektora przyznanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz „Złotymi Parasolami NGO” Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W kategorii samorządu wspierającego działalność III sektora w Województwie Lubelskim 2016 wyróżnienie otrzymała gmina miejska Włodawa. Z kolei w kategorii osobowość wyróżniona została Krystyna Kończal ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie. Gratulujemy. (b)