Dodatek osłonowy tylko na wniosek

Nowy Rok powitał nas, niestety, znaczną podwyżką m.in. cen prądu i gazu. Jej dolegliwość dla gospodarstw domowych nieco zredukuje tzw. rządowa tarcza antyinflacyjna, ale nie ze wszystkich jej rozwiązań skorzystamy automatycznie. By uzyskać tzw. dodatek osłonowy trzeba będzie złożyć wniosek.


Dla zmniejszenia skutków inflacji i podwyżek cen paliw i energii jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia rząd obniżył akcyzę na paliwa, co zmniejszyło jego cenę na stacjach o 20-30 groszy na litrze. Obniżka akcyzy ma obowiązywać do końca maja tego roku. Od stycznia do końca marca będzie zniesiona akcyza na energię elektryczną i obniżona z 23 do 5% stawka VAT. Analogiczna obniżka stawki VAT dotyczyć będzie gazu ziemnego i ciepła systemowego do ogrzewania domów i mieszkań. Te rozwiązania dotyczyć będą wszystkich odbiorców indywidualnych. Dodatkowo gospodarstwa domowe o niższych dochodach będą mogły skorzystać w 2022 roku z tzw. dodatku osłonowego.

Zgodnie z przyjętą i podpisaną przez prezydenta po świętach ustawą jego wysokość będzie uzależniona od trzech czynników – liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów na członka gospodarstwa domowego i rodzaju opału stosowanego do ogrzewania mieszkania, czy domu. Jego wysokość w zależności od tych czynników wyniesie od 400 do 1437,5 zł rocznie i będzie wypłacany w dwóch ratach.

By uzyskać dodatek trzeba będzie samemu złożyć wniosek, najpóźniej do 31 października 2022 roku, w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby, które złożą go do 31 stycznia 2022 roku otrzymają świadczenie w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek do końca października cały dodatek otrzymają jednorazowo do 2 grudnia. Jego wysokość zależna będzie nie tylko od liczby osób w gospodarstwie domowym i dochodu „na głowę”, ale również od tego czym ogrzewamy mieszkanie. W gospodarstwach, które wykorzystują do tego węgiel dodatek wyniesie rocznie od 500 do 1437,5 zł.ZM

Wysokość dodatku osłonowego i kryterium dochodowe:

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie (w przypadku ogrzewania węglem – 500 zł),
dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie (w przypadku ogrzewania węglem – 750 zł),
dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie (w przypadku ogrzewania węglem – 1062,5 zł),
dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie (w przypadku ogrzewania węglem – 1437,5 zł).
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here