Dodatkowe punkty za PIT

Na styczniowej sesji Rady Miasta Lublin radni zatwierdzili nowe kryteria rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają dzieci osób płacących podatki w Lublinie.


– Dodatkowe punkty będą przyznawane za wskazanie przez oboje lub jednego z rodziców (prawnych opiekunów) Miasta Lublin jako miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu PIT, za zgłoszenia dwojga lub więcej dzieci do tej samej placówki lub za wskazanie w pierwszej preferencji danego przedszkola. Dzięki tym rozwiązaniom rodzice będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu ich dzieci do wybranej placówki przed osobami o takim samym statusie, które nie rozliczają się z podatku PIT w Lublinie – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego w ratuszu.

Jednocześnie radni odstąpili od obowiązujących do tej pory kryteriów dotyczących korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola powyżej 5 h dziennie oraz powyżej 8 h dziennie.

Wprowadzone zmiany stanowią jeden ze sposobów zmniejszenia luki finansowej w miejskim budżecie, poprzez zachęcanie jak największej liczby osób do rozliczania podatków w Lublinie. Według szacunków każdy tysiąc złotych z podatku PIT to zasilenie miejskiego budżetu kwotą 484 zł. Miastu zależy na zwiększeniu liczby płatników PIT, bo po rządowych zmianach podatkowych wpływy miasta się zmniejszyły. Nabór do lubelskich przedszkoli będzie przebiegał dwuetapowo – ustawowo pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, w których jest osoba z niepełnosprawnością oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących i z rodzin zastępczych.

Bez punktów za szczepienia

Radny Bartosz Margul (Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka) zaproponował podczas sesji, by Lublin poszedł za przykładem Zamościa i jako dodatkowe kryterium w trakcie przedszkolnej rekrutacji wprowadził nakaz pokazywania aktualnej karty szczepień dziecka. Radny chciał, by dzieci zaszczepione dostawały dodatkowe punkty, a zmiany zostały wprowadzone w przyszły roku. – Byłoby to premiowanie osób, które postępują odpowiedzialnie i szczepią dzieci – przekonywał.

Z jego argumentami nie zgodzili się inni radni z prezydenckiego klubu. – Nie wyobrażam sobie tworzenia w Lublinie przedszkoli dla dzieci zaszczepionych i niezaszczepionych – przekonywał Leszek Daniewski. Podobne zdanie mieli pozostali członkowie rady miasta i w rezultacie w Lublinie nie będzie dodatkowych punktów za szczepienia. W Zamościu od tego roku dzieci posiadające aktualne obowiązkowe szczepienia lekarskie dostaną 8 dodatkowych punktów podczas przedszkolnej rekrutacji.

Emilia Kalwińska

Punktacja podczas rekrutacji

3 punkty – za pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.

2 punkty – gdy oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

1 punkt – gdy jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wskazał Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

2 punkty – gdy rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

1 punkt – za zgłoszenie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci.

1 punkt – gdy rodzice (prawni opiekunowie) wskazali we wniosku w pierwszej preferencji dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy.