Dogadali się z Białorusinami

Na ostatniej sesji rady powiatu krasnostawskiego starosta Janusz Szpak podpisał umowę o współpracy z władzami Rejonu Małoryta na Białorusi.

Dogadali się z Białorusinami (2)W ubiegłym tygodniu Krasnystaw gościł trzyosobową delegację Rejonu Małoryta z Białorusi. Na zaproszenie starosty Janusza Szpaka na sesję rady powiatu przyjechali: Mikołaj Szum – przewodniczący Małoryckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Tatiana Kamianczuk – dyrektor Małoryckiego kombinatu przetwórstwa owocowo-warzywnego „Toptyszka” oraz Jurij Vitruk – naczelny inżynier w wymienionym kombinacie. – Celem głównym wizyty naszych gości było podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Małoryckim Rejonowym Komitetem Wykonawczym, a powiatem krasnostawskim.

Już wcześniej przedstawiciele obu stron podpisali list intencyjny, a po podjęciu stosownej uchwały przez radę powiatu właśnie na sesji podpisano umowę – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. – Następnie prowadzone były rozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy producentami warzyw i owoców z terenu naszego powiatu, a kombinatem „Toptyszka”. Kombinat ten jest producentem różnego rodzaju przetworów owocowych i warzywnych zwłaszcza dla dzieci. Soczki, przeciery i musy posiadają certyfikaty, dzięki którym 70 proc. produkcji trafia na eksport – dodaje. Goście z Białorusi byli też zainteresowani osiągnięciami powiatu krasnostawskiego w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych i zadeklarowali swoją gotowość do wspólnych działań przy walce o nowe dotacje. Już po sesji Białorusini zwiedzili Rynek Miejski i Muzeum Regionalne. – Goście byli pod wrażeniem ogromnej ilości zbiorów, jakie znajdują się w budynku kolegium pojezuickiego – podsumowuje Kamiński. (kg)