Doktorant z Lublina na czele Parlamentu Studentów RP

Tomasz Tokarski, przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL,  został wybrany  przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. Wyboru dokonali przedstawiciele samorządów studenckich z całego kraju podczas zjazdu w Warszawie 5 listopada. Dwuletnia kadencja nowych władz rozpocznie się 1 stycznia 2017. 
Tomasz Tokarski jest studentem bezpieczeństwa narodowego oraz doktorantem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od początku studiów angażuje się w działalność samorządową. Od 2013 r. jest przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studentów KUL (obecnie drugą kadencję). W latach 2014-2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ds. prawnych Forum Uniwersytetów Polskich, czyli autonomicznego porozumienia samorządów studenckich z uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W 2016 r. został wybrany przewodniczącym Forum.
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Reprezentuje środowisko studenckie przed organami państwa polskiego, opiniuje akty prawne dotyczące studentów, a także inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego. Przedstawiciele Parlamentu stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej, Komisji Sejmu i Senatu RP.MG