Dopłaty do paliwa

Od 1 do 31 sierpnia w Urzędzie Gminy we Włodawie (pokój nr 5) będą przyjmowane wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów posiadających użytki rolne powyżej 1 ha. Do składanego wniosku należy dołączyć faktury VAT zakupu oleju napędowego wystawione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r. Formularze wniosków dostępne są: w Urzędzie Gminy we Włodawie (pokój nr 5) oraz na stronie internetowej UG. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerem 82 57 21 234. Przyznane środki będą wypłacane w październiku na wskazany we wniosku rachunek bankowy. (ad)