Dorabiasz? Teraz możesz więcej

Pracujący renciści i najmłodsi emeryci mogą teraz dorobić o ponad 200 zł więcej do swoich świadczeń z ZUS. Od marca próg przychodu wynosi 3820,60 zł brutto.

– Jeśli przychód jest wyższy, to emerytura lub renta w danym miesiącu jest zmniejszana o kwotę przekroczenia. Przychód przekraczający drugi limit (obecnie 7095,40 zł) zawiesza wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – Pierwszy próg jest szczególnie ważny dla osób pobierających renty socjalne, bo dla nich zasady dorabiania są inne. Przekroczenie dodatkowego przychodu w kwocie 3820,60 zł brutto powoduje od razu zawieszenie wypłaty renty socjalnej za dany miesiąc – tłumaczy.

Progi przychodów zmieniają się raz na kwartał, bo zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Obecny próg obowiązuje w marcu, kwietniu i maju. Do limitu liczą się przychody, od których obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne. Są to wynagrodzenia z umowy o pracę, zleceń, przychody członków rad nadzorczych, z działalności gospodarczej itp. – Limity dodatkowych przychodów nie dotyczą emerytek, które ukończyły już 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat. Te osoby mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń – zaznacza Korba. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here