Dotacja na świetlicę

(15 maja) Wójt gminy Chełm podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strupin Duży”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Gmina otrzymała maksymalne w tym działaniu dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł, zajmując 4. miejsce na liście rankingowej.

Projekt „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strupin Duży” dotyczy budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym, budową placu zabaw z siłownią zewnętrzną, miejsc parkingowych, bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne oraz utwardzeniem i ogrodzeniem terenu.

Przetarg wygrała firma „WYKONAWCA” Usługi Budowlane z Chełma za kwotę 989 tys. Kwota dofinansowania 500 tys. Termin zakończenia prac – wrzesień 2020 r.