Dotacje dla Chełma

Dwie chełmskie instytucje, szpital i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, dostały dodatkowe wsparcie rządowe. Lecznica otrzymała 4,5 mln zł, uczelnia dostała 2 mln zł. Chełmski szpital dostał największą dotację w województwie. Z kolei PWSZ uzyskane wsparcie przeznaczy na zakup samolotu do szkolenia przyszłych pilotów.

O przekazanych pieniądzach na briefingu prasowym poinformowali prezydent Chełma Jakub Banaszek i kandydatka do sejmu Anna Dąbrowska-Banaszek. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli też senator Józef Zając i rektor chełmskiej PWSZ dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

– Narodowy Fundusz Zdrowia stara się wyrównywać dysproporcje pomiędzy poszczególnymi placówkami. Stąd też dodatkowe pieniądze dla chełmskiego szpitala, które na pewno przyczynią się do poprawy jego funkcjonowania – powiedziała Anna Dąbrowska-Banaszek, kandydatka do sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, która w imieniu ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, przekazała wiadomość o przyznanych pieniądzach.

Prezydent Banaszek podkreślił, że chełmska lecznica dostała w sumie 4,5 mln zł z 20 mln zł przeznaczonych na szpitale w całym województwie lubelskim. – To największa dotacja – dodał.

Kolejne pieniądze rządowe dostała też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało uczelni 2 mln zł. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup samolotu do szkolenia przyszłych pilotów.

– Każda kwota, każda przekazana uczelni dotacja jest wykorzystywana przez nas optymalnie – mówił rektor PWSZ, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil. – Samolot, który zamierzamy kupić, kosztuje 2,5 mln zł, więc dotacja jest pokaźna. Resztę pieniędzy uczelnia zabezpieczyła we własnym budżecie. W ostatnim czasie kupiliśmy cztery samoloty szkoleniowe, trzy w ubiegłym roku, jeden w bieżącym roku. Sprzęt, który zamierzamy kupić, zostanie wykorzystany w ostatnim etapie szkolenia naszych pilotów. Nasza uczelnia dzięki takiemu wsparciu przyciąga młodzież z całej Polski.

Prezydent Banaszek zapewnił, że władze Chełma będą wspierać akademickość w mieście. – Już niedługo ruszy budowa Instytutu Nauk Medycznych, na który uczelnia pozyskała olbrzymie dofinansowanie z resortu nauki i szkolnictwa wyższego. To jedna z ubiegłorocznych obietnic wyborczych, która zostanie realizowana – podkreślił Jakub Banaszek. (s)