Dożynki skromniejsze przez pomór

W niedzielę (20 sierpnia) mieszkańcy gminy Hanna podziękowali za plony. W tym roku dożynki ograniczono do mszy świętej i uroczystości, na której symbolicznie przekazano klucze do kościoła na ręce wójt (zaczyna się generalny remont zabytkowej świątyni). Wszystko przez zagrożenie wirusem ASF.

Dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą w kościele parafialnym pw Św. Apostołów Piotra i Pawła, a honory starostów pełnili Monika Skrzyńska i Piotr Waszczuk. Nabożeństwo koncelebrowało trzech kapłanów w intencjach: za parafian i gości, w imieniu rolników gminy Hanna oraz z racji realizacji projektu „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna-ochrona i udostępnianie”. Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Marek Uzdowski. Oprócz tradycyjnego przekazania chleba, dzielenia się nim, wystąpienia włodarza i zaproszonych gości przedstawiciel Rady Parafialnej Jan Widzicki i ksiądz proboszcz Marek Uzdowski uroczyście przekazali klucze do kościoła pani wójt Grażynie Kowalik oraz pani skarbnik Urszuli Grobelko na czas realizacji i trwałości projektu. Z kolei przedstawiciele wykonawców i inwestorów otrzymali umowy i inne dokumenty związane z realizacją projektu. W swoich wystąpieniach proboszcz oraz wójt zgodnie podkreślali, iż remont kościoła oraz modernizacja placu przykościelnego stała się możliwa dzięki sile wyższej, gdyż sam czynnik ludzki by tego nie dokonał. W związku z tą wyjątkową ceremonią listy gratulacyjne przesłali: poseł na Sejm RP Beata Mazurek, marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Województwa Lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Wystąpienie ognisk ASF na terenie gminy spowodowało, iż wójt podjęła decyzję o odstąpieniu od organizacji części rozrywkowej dożynek. (b)