Dożynki w cieniu ASF

Przez afrykański pomór świń (ASF) przed rokiem nie odbyły się zaplanowane w Rejowcu dożynki powiatu chełmskiego. Ludzie pytają czy tegoroczna impreza jest zagrożona, bo w Woli Żulińskiej stwierdzono niedawno ognisko ASF i gmina znalazła się w tzw. obszarze zapowietrzonym, w którym nie mogą odbywać się imprezy masowe. – Nie ma strachu – uspokaja Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca.

W ubiegłym roku dożynki powiatu chełmskiego, zaplanowane na 9 września w Rejowcu, zostały odwołane z powodu ASF. Rejowiec znalazł się w tzw. strefie zapowietrzonej, w której nie mogą odbywać się widowiska, zgromadzenia i pochody. A za złamanie zakazu organizatorom groziłyby poważne sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności do 3 lat. Z powodu ASF i sankcji z dożynkowych imprez rezygnowały też gminy m.in. Białopole, Kamień, Żmudź, Dubienka i Dorohusk. Tam imprezy ograniczyły się do mszy, podczas których ofiarowano chleb i święcono wieńce. Mieszkańcy gminy pytają czy tegoroczne dożynki powiatu, zaplanowane na 1 września ponownie w Rejowcu odbędą się.

– Podobno w Woli Żulińskiej stwierdzono ASF i gmina objęta jest znowu obszarem zapowietrzonym – mówi nam jeden z mieszkańców.

– Rzeczywiście, mieliśmy kolejny przypadek pomoru, ale sytuacja została już zażegnana a wojewoda zniósł rozporządzenie, które obejmowało nas obszarem zapowietrzonym – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – W tej chwili nie ma obaw i żadnych przeciwwskazań przed organizowaniem imprezy.

Podobnie twierdzi Arnold Sawicki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Chełmie. – Co prawda ASF nie ustępuje i ciągle wirus jest obecny w środowisku, czego przykładem są kolejne stwierdzone przypadki wśród padłych albo ustrzelonych dzików, ale na szczęście coraz mniej mamy przypadków wśród świń – mówi. – W Woli Żulińskiej było ostatnie ognisko w hodowli, przez które obszar części gminy Rejowiec Fabryczny i Rejowiec było objęte tzw. strefą zapowietrzoną, ale wojewoda zdjął już ograniczenia.

Nadal restrykcje nałożone są na część powiatu chełmskiego i łęczyńskiego w związku z przypadkiem ASF stwierdzonym w Bekieszy. Obszarem zapowietrzonym objęte zostały m.in. dwie miejscowości w gminie Siedliszcze i sama Wierzbica, w której dożynki zaplanowano na 25 sierpnia. – W poniedziałek pobraliśmy ostatnie próbki w celu uwolnienia tego obszaru spod restrykcji – mówi A. Sawicki.

W ciągu kilku dni wojewoda zapewne uchyli poprzednie rozporządzenie i nie będzie przeszkód, aby impreza odbyła się w Wierzbicy. (bf)