Dożynki w gminie Kamień

Mieszkańcy gminy Kamień uczestniczyli w dożynkach zorganizowanych przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie. Święto plonów rozpoczęło się korowodem dożynkowym.

Następnie była msza święta z poświęceniem wieńców. Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poecie Władysławowi Kuchcie, pochodzącemu z Mołodutyna. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. Były też koncerty, wystawy sztuki ludowej, płodów rolnych oraz atrakcje dla dzieci. Podczas dożynek prowadzono akcję „Szczepimy się z OSP”. (mo)