Drogowcy na Szkolnej

Rozpoczął się pierwszy etap prac na ulicy Szkolnej w Orchówku. Zakres robót obejmuje ustawienie krawężników i wykonanie podbudowy.

Inwestycję poprzedziła sesja nadzwyczajna Rady Gminy Włodawa – dlatego, że zapisana w budżecie gminy kwota na prace była mniejsza o 30 tys. zł niż jedyna oferta, która wpłynęła na ogłoszony przetarg – niemal 280 tys. zł. Stąd też, aby rozstrzygnąć przetarg pozytywnie RG musiała na sesji uzupełnić brakującą kwotę.

Zakreślony termin wykonania tej inwestycji, do 31 sierpnia, sprawia, że gmina Włodawa, składając wniosek na kolejne etapy budowy dróg w Orchówku, zdobędzie punkty, które mogą przesądzić o pozyskaniu środków z zewnątrz na dalsze inwestycje drogowe w miejscowości. Obecnie, w ramach rozstrzygniętego przetargu, wykonawca, na odcinku 316 metrów ulicy Szkolnej, ustawi krawężniki i wykona podbudowę z betonu i kruszywa łamanego.

– Ten odcinek drogi był w najgorszym stanie w całej miejscowości, ale radni z Orchówka ciągle zgłaszali inne drogi do inwestowania – mówi wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki. – Dopiero wiosną tego roku uzgodniliśmy, że jednak ta inwestycja jest priorytetowa dla Orchówka. (a)