Drogowy ból głowy

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie unieważnił toczące się od początku sierpnia postępowanie przetargowe na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80. Miasto przeznaczyło na nią ponad 71 mln zł, a najtańsza oferta opiewała na prawie 98 mln zł.

To największa z zaplanowanych na najbliższe miesiące inwestycja drogowa w Lublinie, na którą miasto dostało 65 mln zł dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Urzędnicy zakładali, że uda się ją zrealizować dokładając z kasy miasta ok. 6,4 mln zł, ale szalejąca inflacja i drożyzna uczyniła ten plan nierealnym. Najtańsza oferta w przetargu, złożona przez PRD Lubartów S.A., opiewała na kwotę blisko 98 mln zł. Miasto, nie chcąc ryzykować utraty dotacji, gotowe było dołożyć brakującą kwotę i starało się o zmianę harmonogramu pokrycia wkładu własnego, tak, aby nie było zmuszone do wydatkowania ich w całości już w przyszłym roku. Ostatecznie jednak nie udało się zawrzeć porozumienia w tej sprawie. W tej sytuacji przetarg został unieważniony.

Czy oznacza to fiasko przedłużenia tzw. Trasy Zielonej i konieczność rezygnacji z przyznanych przez rząd pieniędzy? Urzędnicy zapewniają, że na ten moment nie ma takich planów.

– Uzyskana dotacja na ten moment nie jest zagrożona. Przygotowujemy się do ogłoszenia ponownego przetargu – zapewnia Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

W obecnej sytuacji mało prawdopodobne wydaje się, by za drugim podejściem potencjalni wykonawcy obniżyli swoje oczekiwania finansowe. Być może w między czasie miastu uda się jednak porozumieć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnym za realizację dopłat w ramach inwestycji z „Polskiego Ładu”, w sprawie zmiany harmonogramu inwestycji i innego rozłożenia jej finansowania.

Zgodnie z planem nowy odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 pobiegnie równolegle do istniejącej ul. Krochmalnej. Drogowcy wybudują tu szeroką jezdnię, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach, które zostaną oddzielone pasem zieleni. Skrajne pasy zostaną przeznaczone dla pojazdów komunikacji miejskiej. Przewidziano także wykonanie obustronnych chodników, asfaltowych ścieżek rowerowych, zatok przystankowych o nawierzchni z betonu cementowego czy wykonanie oświetlenia ulicznego w energooszczędnej technologii LED. Ponadto projekt zakłada budowę nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Cukrowniczą i z ul. Włościańską, a także przebudowę przyległych odcinków ulic: Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej.

Marek Kościuk