Drogowy „węzeł gordyjski”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich w Lublinie od dawna głowi się jak rozwiązać problem komunikacyjnego paraliżu, tworzącego się przed placówką w godzinach dowozu i odbioru uczniów ze szkoły. – Bez pomocy miasta placówka sobie nie poradzi – uważa radny Leszek Daniewski – i prosi o zaangażowanie się w sprawę miejskich urzędników.

– Zwróciła się do mnie pani Małgorzata Wiślicka, dyrektor SP nr 30 w Lublinie z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, związanego z układem komunikacyjnym w pobliżu szkoły. Przedstawiona sprawa jest mi dobrze znana i wiem, że od lat stanowi temat wiodący we współpracy szkoły z rodzicami i mieszkańcami. Jest ona trudna do rozwiązania, a dotychczasowe propozycje ze strony placówki nie znalazły aprobaty lokalnego środowiska. Dlatego zwracam się do pana prezydenta o zaangażowanie właściwych wydziałów i specjalistów z zakresu organizacji ruchu drogowego i pomoc SP nr 30 w opracowaniu najdogodniejszej koncepcji bezproblemowego dowozu dzieci do szkoły – apeluje wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, Leszek Daniewski, w interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka.

Problem w tym, że dojazd do „trzydziestki” stanowi także drogę dojazdową do zlokalizowanych w jej pobliżu garaży. Podjazdy podjeżdżające pod budynek szkoły nie mają możliwości nawrotu na wąskiej drodze, w efekcie czego powstają zatory i konflikty między kierowcami wycofującymi auta, a tymi którzy dopiero wjeżdżają pod szkołę.

Jak podkreśla radny Daniewski, ustawione przy uliczce znaki drogowe nie rozwiązują problemu i nie zapewniają oczekiwanej płynności ruchu. Jedną z propozycji, jaką przedstawiła sama szkoła miałoby być wykonanie niewielkiej drogi na terenie szkolnym umożliwiającej nawrót podjeżdżającym pod nią kierowcom.

– Stanowiłaby ona „minipętlę” nawrotową obok fragmentu zamkniętego dla ruchu odcinka ul. Nałkowskich i wjazdu w uliczkę dojazdową, prowadzącą na parking przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 30 – dodaje miejski rajca.

W odpowiedzi władze miasta zapewniają radnego, że problem znają i już pracują nad jego docelowym rozwiązaniem.

– Problemy spowodowane są tam głównie przez samych kierujących pojazdami, niestosujących się do istniejącego oznakowania drogi dojazdowej do SP 30 i garaży, czy też do przepisów ogólnych Prawa o Ruchu Drogowym. Niemniej, chcąc rozwiązać ten problem podjęto działania zmierzające do opracowania kilku wariantów zmian w organizacji ruchu, czy też realizacji dodatkowej obsługi komunikacyjnej obszaru szkoły i terenu przyległego – informuje Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Obsługa komunikacyjna w tej części Wrotkowa była przedmiotem rozmów urzędników z mieszkańcami podczas spotkania w ramach cyklu „Plan dla dzielnic”, które odbyło się właśnie w siedzibie SP nr 30. Następnie zorganizowano specjalne spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy. Poza zainteresowanymi mieszkańcami oraz członkami RD Wrotków uczestniczyli w nim m. in. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich oraz pracownik Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin. Na spotkaniu omówiono kilka wariantów obsługi komunikacyjnej szkoły i terenu przyległego, m.in. propozycję wprowadzenia ruchu jednokierunkowego, otworzenia zamkniętego odcinka ul. Nałkowskich, realizacji na terenie SP 30 dodatkowej pętli, czy częściowe ograniczenie ruchu na drodze dojazdowej do terenu szkoły i garaży poprzez montaż szlabanu, a także przeanalizowano korzyści i utrudnienia wynikające z każdego z omawianych rozwiązań.

– Ustalono wówczas, że odbędzie się kolejne spotkanie, z udziałem
wszystkich obecnych oraz przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 30, celem wypracowania
wspólnego rozwiązania nowej obsługi komunikacyjnej analizowanego obszaru, która poprawi
zarówno bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, jak i płynność obsługi
omawianego obszaru – dodaje Artur Szymczyk.

Do sprawy wrócimy.

Marek Kościuk