Drożej za wodę i ścieki

Początek nowego roku przyniósł mieszkańcom Rejowca Fabrycznego podwyżki opłat za wodę i odbiór ścieków. Woda podrożeje o ponad 8, a ścieki ponad 18 procent.

Z powodu rosnących kosztów funkcjonowania, wynikających przede wszystkim z podwyżek cen za energię elektryczną i gaz, wiele przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dostarczanie wody już w lipcu zwracało się do Wód Polskich z wnioskami o zgodę na podniesienie taryf, argumentując, że w momencie zatwierdzania tych obowiązujących, trudno było przewidzieć tak drastyczne podwyżki cen nośników energii.

W połowie listopada ub.r. z wnioskiem o skrócenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i wprowadzenie nowej zwrócił się także Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym. Jak wyjaśniają jego pracownicy, wniosek o zmianę taryfy wynikał głównie z wzrostu cen energii elektrycznej. Jeszcze do niedawna za megawatogodzinę zakład płacił nieco ponad 300 zł, a teraz ta cena wzrosła ponad dwukrotnie.

Nowe taryfy dla miasta Rejowiec Fabryczny weszły w życie z końcem ubiegłego roku (30 grudnia). Zgodnie z nimi przez najbliższe 12 miesięcy mieszkańcy (grupa 1) za m sześc. wody zapłacą 4,29 zł. Stawka obowiązująca wcześniej to 3,94 zł. Taryfa dla jednostek publicznych, sklepów i zakładów usługowych (grupa 2) to 4,84 zł za m sześc. (wcześniej 4,42 zł). Odbiór ścieków będzie kosztował 6,20 zł za m sześc. (było 5,24 zł).

W drugim roku obowiązywania taryfy (od 30.12.2023 r. Do 29.12. 2024 r.) przewiduje się, że opłata za wodę dla grupy 1 wyniesie 4,36 zł z m. sześc., dla grupy 2 – 4,91 zł za m sześc.; opłata za ścieki – 6,19 zł za m sześc. W trzecim roku obowiązywania a taryfy (od 30.12.2024 r. do 29.12.2025 r.) opłatę za wodę dla grupy 1 zaplanowano w kwocie 4,54 zł za m sześc. i 5,09 zł za m. sześc. dla grupy 2, zaś m. sześc. odprowadzonych do miejskiej sieci ścieków ma kosztować 6,43 zł (wszystkie ceny podane brutto). (w)