Drożej za żłobek i przedszkole

W Lublinie wzrosną opłaty za miejskie żłobki i przedszkola.


W przypadku żłobków niezmienna pozostanie zasada, że za pobyt dzieci pobiera się opłatę w wysokości 10 procent minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie jest to 301 zł miesięcznie, ale już od początku przyszłego roku opłata ta wzrośnie do 338 zł w związku z podniesieniem przez rząd minimalnej pensji. Analogicznie będzie w przypadku pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie. Dodatkowa godzina stanowi bowiem koszt 2,5 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc 1/4 całej miesięcznej stawki.

Dodatkowym składnikiem opłaty za żłobek jest opłata za wyżywienie. Do tej pory wynosiła ona 7 zł dziennie. Po zmianach będzie to już 12 zł. Dodatkowo wprowadzono także zapis dotyczący corocznej waloryzacji stawki żywieniowej o poziom inflacji.

– Stawka żywieniowa w wysokości 7 zł nie pozwala na pokrycie ponoszonych wydatków na wyżywienie dzieci. Jej podniesienie do 12 zł pozwoli na zachowanie ciągłości realizacji dostaw artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci – argumentował Krzysztof Żuk w uzasadnieniu do uchwały, którą w ubiegły czwartek przegłosowała Rada Miasta.

Przypomnijmy, że od tego roku rodzice mogą korzystać z uchwalonego przez sejm tzw. dodatku żłobkowego, który wynosi do 400 zł miesięcznie, ale nie obejmuje wyżywienia.

Droższe także przedszkola

W przypadku przedszkolaków w górę pójdzie stawka za każdą godzinę ponad zagwarantowane ustawowo pięć bezpłatnych godzin opieki. Wzrośnie ona z 1 do 1,14 zł, czyli maksymalnej stawki ustalonej w czerwcu tego roku przez Ministra Edukacji i Nauki.

MK