Drożyzna!

Władze miasta Krasnystaw coraz głębiej sięgają do kieszeni mieszkańców. W miniony piątek 3 grudnia radni uchwalili nową stawkę za wywóz odpadów komunalnych od nowego roku. Opłata wzrosła z 14 na 17 zł miesięcznie za śmieci segregowane od każdego mieszkańca. W Krasnymstawie życie staje się coraz droższe…

Na kilka dni przed Mikołajem władze miasta Krasnystaw przygotowały dla swoich mieszkańców niemiłą niespodziankę, mianowicie podwyżkę. Chodzi o opłatę za odbiór i wywóz nieczystości. Od 1 stycznia 2022 roku stawka wzrośnie o ponad 20 procent w stosunku do obecnej ceny. O zapowiadanej podwyżce pisaliśmy przed tygodniem. Rada miasta Krasnystaw przychyliła się do wniosku burmistrza Roberta Kościuka i podniosła stawki. Zamiast dotychczasowych 14 zł od nowego roku krasnostawianie zapłacą po 17 zł miesięcznie.

Opłata ta dotyczy osób, które segregują śmieci. Właściciele posesji, którzy w złożonych do ratusza deklaracjach zaznaczyli, że nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, zapłacą dwa razy tyle, bo 34 zł od każdej osoby z gospodarstwa domowego.

Z obliczeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie wynika, że koszt funkcjonowania systemu wywozu i składowania śmieci w 2022 r. wzrośnie o 10 procent i wyniesie 3 mln zł. Tymczasem prognozowana ilość przychodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców w nowym roku, przy utrzymaniu dotychczasowej stawki za odpady, wyniosłaby 2,489 mln zł. Różnica między szacowanymi wpływami, a ponoszonymi na utrzymanie systemu kosztami to 574 tys. zł. Pokryć musiałoby ją miasto.

– Powyższe wyliczenie w jednoznaczny sposób przedstawia, że obowiązujące dotychczas opłaty nie pokrywają kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w związku z powyższym konieczne jest podniesienie stawki opłaty – uzasadniają urzędnicy.

Przy proponowanej stawce 17 zł miesięcznie od osoby, urzędnicy krasnostawskiego ratusza wyliczyli, że do utrzymania całego systemu miasto w 2022 roku będzie musiało dołożyć już tylko 38 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu uchwały znalazła się symulacja kosztów. Wynika z niej, że z systemu śmieciowego korzysta zaledwie 14 884 mieszkańców Krasnegostawu! Ze statystyk z kolei możemy dowiedzieć się, iż w 2021 r. w mieście jest zameldowanych ponad 18 tys. osób. Zastanawiające jest zatem, czy urzędnicy uszczelnili system i dopilnowali, by wszyscy złożyli zgodne ze stanem faktycznym deklaracje „śmieciowe”?

W myśl nowych przepisów natomiast utrzymane ma być zwolnienie z części opłaty za odpady tych mieszkańców, którzy kompostują biodpady. Ulga wyniesie niedużo, bo 1 zł od osoby.

Za podwyżką opłaty za odbiór i wywóz odpadów głosowało 6 radnych (Andrzej Smorga, Marek Wrzesiński, Marcin Worotyński, Lech Berezowski, Adam Swatek, Ewa Kwiecień), dwóch było przeciw (Grzegorz Brodzik, Andrzej Jakubiec), a czworo wstrzymało się od głosu (Kamil Hukiewicz, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Janusz Rzepka, Marcin Wilkołazki). W sesji nie brali udziału: Dariusz Turzyniecki, Monika Podolak, Paweł Mazurek. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here