Drżą przed zwolnieniami

mpec

Wieść o planach redukcji załogi w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie nawet o 45 procent zaniepokoiła związkowców. „Solidarność” domaga się informacji o podjętych przez władze miasta działaniach, związanych z rozpoczętą reorganizacją energetyczną zakładu.

Zarząd zakładowej „Solidarności” w MPEC jest zaniepokojony sytuacją w spółce. Szczególnie informacją o planowanych zwolnieniach, nawet 45 procent załogi. W tej sprawie związkowcy napisali list do przewodniczącego rady miasta, Longina Bożeńskiego. Domagają się informacji o podjętych przez władze Chełma działaniach, w związku z reorganizacją energetyczną zakładu.

– Z uzyskanych od prezesa MPEC informacji wynika, że będą podejmowane konieczne działania, zmierzające do redukcji zatrudnienia, po przeprowadzeniu reorganizacji energetycznej – podkreśla Marek Zwolak, szef organizacji zakładowej „Solidarność” w chełmskim MPEC.

Związkowcy w liście do Bożeńskiego nawiązali do działań miasta sprzed roku, zmierzających do sprzedaży 100 procent udziałów MPEC. Przypomnijmy, najbliżej kupna spółki była niemiecka firma E-ON. Podkreślili, że informacja o zwolnieniach budzi ich ogromny sprzeciw ze względu na to, że zostały wypracowane i rekomendowane przez Zespół Negocjacyjny bardzo dobre warunki dla miasta, zakładu oraz pracowników, m.in. 10-letnia gwarancja zatrudnienia załogi w stanie na dzień podpisania umowy sprzedaży udziałów oraz gwarancja modernizacji, która spowodowałaby rozwój przedsiębiorstwa i dostarczenie ciepła dla mieszkańców bez wysokich obciążeń z tytułu wykupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. „Solidarność” zaakcentowała, że cena za udziały spółki znacznie przekraczała oczekiwania miasta, a mimo to oferta nie została przyjęta.

– Mamy nadzieję, że podjęte decyzje zostały przeanalizowane i brano w nich pod uwagę sytuację pracowników po odrzuceniu oferty. W przeciwnym wypadku nie rozumiemy tej decyzji, która może spowodować utratę miejsc pracy dla dużej grupy pracowników, w większości z ponad 30-letnim stażem pracy w MPEC – napisał przewodniczący Zwolak do Longina Bożeńskiego.

Załoga domaga się wnikliwej analizy dotyczącej sytuacji pracowników i przedstawienia korzystnych dla nich rozwiązań. Z pismem związkowców z MPEC mają też zapoznać się chełmscy radni. O poruszanych w liście tematach chcieliśmy porozmawiać z przewodniczącym Bożeńskim, ale nie odbierał telefonu.

Do sprawy wrócimy. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here