Dwór i parafia do remontu

Zapomniany i niszczejący od kilkudziesięciu lat dwór w Strzelcach ma szansę na rewitalizację. Gmina ubiega się o dotację na remont budynku w ramach „Odbudowy Zabytków”. Na pieniądze z rządowego programu po cichu liczy tez parafia w Buśnie.

Powstanie dworu w Strzelcach datowane jest na II połowę XIX wieku. Przed II wojną światową majątek był własnością rodziny Wydżgów i Du Chateau. Dekretem z 6 września 1944 r. majątek został upaństwowiony, a po 1945 r. w budynku mieściła się szkoła podstawowa.

– Od 1995 roku budynek jest niezagospodarowany i w związku z brakiem środków nie był remontowany – mówi Henryk Maruszewski, wójt gm. Białopole.

Gmina złożyła do Narodowego Programu Odbudowy Zabytków wniosek na odrestaurowanie zespołu dworsko-parkowego w Strzelcach. – W ramach realizacji zadania zaplanowano odbudowę dachu wraz z nowym pokryciem; odbudowę elewacji wraz z odgrzybianiem ścian i fundamentów oraz dociepleniem ścian; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i C.O.; remont schodów zewnętrznych i tarasu; prace remontowe we wnętrzu budynku, a także wykonanie drogi dojazdowej oraz ogrodzenia – wymienia wójt.

Wniosek opiewa na 3,5 mln zł, przy czym udział gminy to jedynie 2 proc. – resztę pokryłoby dofinansowanie. Jest zatem o co walczyć. Zrewitalizowany obiekt gm. Białopole planuje zagospodarować na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, głównie w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych.

W związku z przesunięciem (na marzec) terminu składania wniosków do rządowego programu, na wniosek parafii w Buśnie radni postanowili też, aby gmina złożyła drugi wniosek – na remont sufitu w kościele wraz z odrestaurowaniem malowideł. – Uzgodniliśmy, że szczegółowy zakres tych prac ustalony zostanie po konsultacji z konserwatorem zabytków. Przewidujemy, że ten wniosek zamknie się w kwocie 500 tysięcy złotych. W przypadku otrzymania dotacji na to zadanie udział własny w wysokości 2 proc. oraz prowadzenie inwestycji będą obowiązkiem parafii – wyjaśnia Maruszewski. (pc)